Hopp til innhold

Kull til kua gir mindre klimagassutslipp

Kull i foret gjør at kua raper og promper mindre. Det er gode nyheter for miljøet.

Ku

Ved å tilsette kull i foret, så skal kua slippe ut mindre metangass.

Foto: Ali Akhtar / NRK

– Ved å bruke en ganske høy dosering på biokull i foret, så reduserer vi metanproduksjonen i vomma på kua til opp mot ti prosent, sier Kim Viggo Weiby som er doktorgradsstudent og klimarådgiver i TINE.

Kim Wiggo Veiby fra Tine, klimarådgiver, doktorgradsstipendiat

Kim Wiggo Veiby fra Tine er klimarådgiver og doktorgradsstipendiat.

Foto: Privat

Dermed har forskerne funnet en oppskrift for å redusere rapingen og prompingen til kua.

Når kua spiser gress, så dannes det tarmgass i magen. Denne raper kua ut igjen, og den består stort sett av metan. Det er ikke bra for klimaet på jorda. Av menneskeskapt klimagassutslipp, så er metan det som forurenser mest, etter CO₂.

Det er forskere fra Norges miljø- og biovitenskapelige universitet, TINE, et forskningssenter i Canada samt Oplandske Bioenergi som har forsket på å tilsette kull i foret.

Skogsavfall reduserer raping

Oplandske Bioenergi har samarbeidet med forskerne om hvordan man kan lage kull ved å varme opp flis fra skogsavfall. Kullet skal i teorien ta opp metangass fra magen til kua, og havner i avføringen istedenfor at det rapes ut som metan.

Einar Stuve

Einar Stuve, som er daglig leder i Opplandske Bioenergi, viser frem kullet som forskerne har kommet frem til.

Foto: Dag Kessel / NRK

Kullet lages av sagflis fra gran og furu som forbrennes ved høy temperatur, og med lite tilgang på oksygen. Det resulterer i kull med stor overflate og mange porer.

Testene er så lovende at dette vil være et viktig bidrag til å redusere klimagassutslippene fra landbruket.


– De foreløpige resultatene viser at dette gir god effekt, og da er det veldig sannsynlig at vi får et hovedprosjekt her i Norge i kommende år, sier Einar Stuve, som er daglig leder i Oplandske Bioenergi.

Forskning på rap skaper arbeidsplasser

Stuve har stor tro på at dette vil skape mange arbeidsplasser i fremtiden. Håpet er å bygge et anlegg for å lage og selge biokull i Innlandet.

– Det kan bli en betydelig virksomhet i Hedmark og Oppland. Det er spennende forskning, og det vil skje veldig mye innen dette feltet på global basis, sier Stuve.

Flere saker fra Innlandet