Kritiserer kraftselskaper: - Arrogante monopolister

Huseiernes Landsforbund reagerer kraftig på at to nettselskaper har stengt strømmen til kunder som ikke vil ha den nye strømmåleren.

Strømmåler fra BKK

OMSTRIDT: De nye smartmålerne skulle vært installert på alle målepunkter innen 1. januar i år. Nå har to nettselskaper stengt strømmen til flere kunder som ikke ønsket å montere de nye målerne.

Foto: Astrid Rommetveit / NRK

– Jeg tenker at det er et uttrykk for monopolistens arroganse og manglende oppmerksomhet på kundene sine og på brukerne.

Det sier Morten Andreas Meyer, generalsekretær i Huseiernes Landsforbund til NRK.

Han reagerer kraftig på at Eidsiva Nett og Sykkylven Energi stengte totalt 10 av sine kunder ute fra strømnettet. Dette gjorde de etter at kundene ikke ønsket å installere de nye strømmålerne.

Onsdag meddelte Sykkylven Energi at de monterer strømmålere på utsiden av husene til tre av sine kunder som har vært strømløse siden mandag. Kundene mener fortsatt at strålefaren er stor og vurderer rettssak.

Mener kundene bør forskjellsbehandles

Morten Andreas Meyer

Morten Andreas Meyer, generalsekretær mener nettselskapene må bruke skjønn overfor kundene som ikke ønsker den nye smartmåleren.

Foto: Even Lusæter / NRK

Flere av strømkjøpere har blitt tilbudt å få installert strømmåler uten sendeutstyr. Også på utsiden av huset. Dette har de imidlertid ikke ønsket.

Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet slår fast at de nye strømmålerne ikke avgir farlig stråling og skriver på sine nettsider at strålingen ikke er helsefarlig.

Meyer mener nettselskapene likevel bør behandle denne kundegruppen annerledes enn andre.

– Dette er et så minimalt problem for et stort, kapitalrikt selskap som Eidsiva, og som vi som kunder egentlig eier. De burde behandle disse få, og kanskje sårbare forbrukerne, på en langt bedre måte enn de gjør i øyeblikket, sier Meyer.

Han presiserer at han er positiv til de nye smartmålerne. De vil gi mulighet til å spare energi, bruke strøm smart, og dermed over tid redusere kostnadene.

– Men det er fortsatt noen forbrukere som ikke ønsker AMS-måleren installert. De forbrukerne burde Eidsiva ta langt bedre hensyn til enn de gjør i øyeblikket.

Kan ikke bruke skjønn

John Marius Lynne

Direktør i Eidsiva Nett, John Marius Lynne, forteller at de ikke har anledning til å bruke skjønn i sakene med de el-sensitive.

Foto: Eidsiva

John Marius Lynne, direktør i Eidsiva Nett, er totalt uenig i beskrivelsen fra Meyer om at håndteringen til Eidsiva er «et uttrykk for monopolistens arroganse og manglende oppmerksomhet på kundene sine og brukeren».

Han mener de har gjort hva de kan for å tilrettelegge for de kundene dette dreier seg om.

– Når vi ikke kommer i kontakt, eller at de ikke vil slippe oss inn, så er dette siste virkemiddelet vårt for å løse oppgaven vi er satt til, sier Lynne.

Eidsiva-direktøren forteller at i overkant av 400 kunder har fått legeerklæring og har fått målere uten kommunikasjonsenhet.

Ifølge Lynne har ikke nettselskapene anledning til å vise skjønn overfor dem som ikke har fått en slik erklæring.

– Vi kan ikke bruke skjønn, det er ikke vår oppgave. Vi må forholde oss til det myndighetene har pålagt oss, og de verktøyene vi er gitt. Vi må stole på de faglige rådene som gis fra Datatilsynet, Statens strålevern og andre myndighetsorganer, sier Lynne.

Kan ikke stenge hvis det er farlig for personer

Thomas Iversen i Forbrukerrådet

Thomas Iversen, juridisk seniorrådgiver hos Forbrukerrådet, mener stengeretten i utgangspunktet er laget for tilfellene hvor kundene ikke betaler strømregningen sin.

Foto: Halvor Pritzlaff Njerve/Forbrukerrådet

Forbrukerrådet sier energiselskapene har rett til å kutte strømmen til kunder som ikke installerer smartmåler.

Sju av Eidsivas kunder i Hedmark og Oppland har fått kuttet strømmen fordi de nekter å sette inn smartmålere. Thomas Iversen, juridisk seniorrådgiver i Forbrukerrådet, sier de har rett, selv om loven ikke i utgangspunktet var tenkt slik:

– Stengeretten er i utgangspunktet laget for de tilfellene der kundene ikke betaler strømregningen sin. Men det er ikke uaktuelt å bruke det i andre sammenhenger, sier Thomas Iversen, juridisk seniorrådgiver hos Forbrukerrådet.

Han forteller at deres vurdering er at dersom stenging av strøm er farlig, enten for personer eller eiendeler, vil retten til å stenge strømmen bortfalle.

1. januar i år skulle alle ha skiftet ut strømmålerne til de nye AMS-målerne. Men det er langt fra alle som har installert de nye.

0,2 prosent av målepunktene har fått fritak fra installasjon. I underkant av 0,4 prosent har motsatt seg installasjon uten gyldig dokumentasjon fra lege eller psykolog. Og hos i underkant av 0,5 prosent av eierne av målepunktene, har ikke nettselskapene kommet inn til, eller fått kontakt med.