Krisepsykiater: – Han var preget av håpløshet

– Øygard var preget av håpløshet og våget ikke gå ut. Slik forklarer krisepsykiater Lars Weisæth Rune Øygards reaksjon på saken.

Lars Weisæth

Lars Weisæth mener Øygard var preget av håpløshet.

Foto: Nordby Carl Martin / Aftenposten

Øygard ble onsdag frikjent på det mest alvorlige punktet i tiltalen, nemlig om han forgrep seg mot jenta før hun fylte 14 år. Men han ble kjent skyldig i overgrep etter at jenta fylte 14 år.

Les: Øygard frikjent og dømt

Var preget av håpløshet

Krisepsykiater Lars Weisæth har en lang bakgrunn i forskning på mennesker i krise, blant annet om seksuelle overgrep.

Han jobber med et forskningsprosjekt om hva som skjer med mennesker som blir kraftig eksponert i mediene. Og han sa derfor ja da Mette Yvonne Larsen kontaktet ham.

– Øygard hadde en håpløshet. Han følte at han ikke ville bli trodd og hadde kjørt hodet mot veggen. Han våget seg ikke ut, sa Weisæth.

Han mener at det har vært svært viktig for Øygard at folk har oppsøkt ham for at han ikke skulle bli isolert.

Weisæth sa at Øygard hadde vansker med å ta anklagene innover seg.

En kan aldri slutte fra slike trekk til om en hendelse har skjedd eller ikke, sa Weisæth.

– Lokalmedia verst

Weisæth har ikke kartlagt grundig medieomfanget og påvirkningen på Øygard.

– Men det som har gått mest inn på han er lokalpressen, sa Weisæth. Han reagerte spesielt på kommentarartiklene.

At det gikk fra en "Vågå-sak" til "Øygard-sak" mener Weisæth gjorde det ekstra belastende.

– Medieeksponeringen har vært en avgjørende forskjell for Øygard i forhold til saker der anonymiteten blir beholdt, sa Weisæth.

Han har sjøl fått iltre telefoner fra folk fordi han har hatt rollen han har hatt.

– Det viser hvor emosjonell denne saken har vært, sier Weisæth.