Krever vern av Osdalsulvene

Overleverte 12 000 underskrifter om vern av Osdalsulvene. SI DIN MENING!

Vil verne Osdalsulvene
Foto: Nyhetsspiller / NRK

I dag ble det utenfor Stortinget overlevert 12 000 krav om vern av Osdalsulvene.

Det er åtte miljø, natur og dyrevernsorganisasjoner som møter lederen for Stortingets energi og miljøkomite, Gunnar Kvassheim, for å overlevere kravene.

Snorre Slettvold i Norges Miljøvernforbund, sier ulvene bør vernes.

- Vi håper på å sette fokus i den politiske systemet slik at Osdalsparet får et sterkere vern enn de har i dag. Vi mener at ulv har en naturlig plass i den sørskandinaviske naturen, sier Slettevold.

Rendalen kommune har søkt om felling av ulvene i Osdalsreviret. Reviret ligger delvis i og utenfor det vedtatte forvaltningsområdet for ulv. Vedtaket ble avvist fra Direktoratet for Naturforvaltning. De har anket vedtaket inn for Miljøverndepartementet. Det ventes et politisk svar på anken før påske.

- Foreløpig er yngling av ulv i 2009 kun sannsynlig i Osdalsreviret. At denne flokken i stor grad oppholder seg utenfor forvaltningsområdet for ulv er av mindre betydning enn det overordnede mål om bevaring av ulv i Norge, sier Slettevold.

Miljøvernminister Erik Solheim kunne ikke love å etterkomme kravet da han fikk overlevert de 12 000 underskriftene i dag.

- Jeg er opptatt av at vi skal følge det rovdyrforliket som Stortinget har vedtatt. Jeg mener også at vi skal følge det store tause flertallet i Norge. De som mener at vi skal ha rovdyr i norsk natur, og samtidig at det skal være mulig å drive sauehold.

Hva mener du?

Bør det settes inn sterkere vern rundt Osdalsparet?