Krever at Terina åpnes igjen

Gilde-ledelsen retter sterk kritikk mot Mattilsynet og krever at Terina på Tynset blir åpna igjen.

- Urimelig for både firmaet og de ansatte, sier ledelsen.

Terina på Tynset
Foto: NRK

Gilde vil ikke godta stengningen. De mener vedtaket er faglig svakt begrunnet og at det belaster både firmaet og de ansatte på en urimelig måte.

Etter at den farlige E.coli-bakterien O103 ble funnet i sauekjøtt på Terinas anlegg på Tynset, ble all produksjon og pakking stoppet umiddelbart og anlegget ble stengt.

Det skjedde fredag for snart en uke siden. Og ingen kan si når anlegget kan åpnes igjen. Det kan ikke Gilde slå seg til ro med.

 Kjøttet i arrest

- Sauekjøttet det ble funnet E.coli i, har stått i arrest siden november i fjor og det har ikke gått gjennom anlegget. Vi kan ikke se at det er noen fare i å holde anlegget åpent, sier konsernsjef i Gilde Axel Krogvig.

Gilde har nå klaget på stengnings-vedtaket.

Kobling til Sogndal

Men foreløpig holder Mattilsynet på sitt, og mener anlegget må være stengt en stund til. Distriktssjef i Mattilsynet i Nord-Østerdal, Ingrid Reitan viser til at det er en kobling mellom Terina på Tynset og Terina i Sogndal, der E.coli-bakterien ble påvist i flere spekepølse-produkter.

- En eventuell overføring av smitte fra Tynset til anlegget i Sogndal må ha skjedd på annet tidspunkt enn da det infisserte partiet på Tynset ble skåret ned. Vi vet ikke når og hvordan, og derfor ikke om smitten er ute av anlegget idag, sier Ingrid Reitan.

Gjør unntak

 

Frustrerte ansatte på Terina
Foto: Joar Elgåen / NRK

Gilde-anlegget på Tynset har fått fritak for noen ferdigprodukter. Men ellers har de ansatte blitt nødt til å ta ut ferie og avspasering. Alternativet ville vært å bli permittert. Konsernsjef Axel Krogvig, sier situasjonen er problematisk for de ansatte.

- Det er kjedelig å høre at Mattilsynet ikke kan si når anlegget kan åpnes igjen. Det er det som er så problematisk, sier Axel Krogvig, og tenker på den lange perioden kjøttdeigproduksjonen på Rudshøgda var stengt, uten at det faktisk fantes E.coli-smitte der.