Krever stans i vindkraftutbygging

Motvind Norge mener at Nord-Odal kommune må stoppe anleggsarbeidet for vindkraft fordi det er gjort formelle feil under saksbehandlingen. Tidligere har en av grunneierne (bildet) blokkert for anleggsmaskiner ved å nekte dem å kjøre over hans eiendom.

Tor Arne Voll sperret vegen
Foto: Privat