Krever milliarder

Regjeringa må bevilge et tosifret antall milliarder ekstra til kommunene. Det krever leder i kommunal- og forvaltningskomiteen, Karin Andersen fra SV. Hun sier det store tapet av skatteinntekter setter kommunene i en svært vanskelig situasjon

Karin Andersen
Foto: NRK