Krever inn mer bompenger enn veien koster å bygge

Staten og bilistene skulle egentlig dele regninga i to. Men i verste fall kan bilistene måtte betale mer enn kostnaden for å bygge E6 fra Kolomoen til Moelv.

Bomstasjon E6

Bompenger skal egentlig betale bare halvparten av nye E6 mellom Kolomoen og Moelv. I verste fall må bilistene betale inn mer bompenger enn det faktisk koster å bygge vegen.

Foto: Trond Lillebo / Statens Vegvesen

De massive veiutbyggingene i Hedmark har fått lokalpolitikere og næringsliv til å juble. Men ikke alt er til å rope hurra for.

Regjeringens proposisjon om utbyggingen av E6 mellom Kolomoen og Moelv viser at kostnadsrammen er beregnet til 8,5 milliarder kroner. Av dette dekker Staten 4 milliarder, mens bilistene må stå for 4,5 milliarder i bompenger. Men med rentekostnader, et usikkert antall passerende og kostnader til innkreving, kan den reelle utgiften bli høyere.

Sagt på en litt innfløkt måte, kan bilistene risikere å betale 8,7 milliarder for å betale halvparten av en vei det koster 8,5 milliarder å bygge. Dermed vil også bompengeutgiftene kunne bli høye på strekningen.

Ketil Solvik-Olsen

Ketil Solvik-Olsen ser helst at Staten tar hele kostnaden ved veiutbygginger.

Foto: Heidi Gomnæs / NRK

– Hedmark taper

For å sikre seg mot budsjettsmell har nemlig Stortinget vedtatt en rente på 6,5 prosent og dette gjør at kostnadsrammene justeres oppover. Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen skulle gjerne sett at Stortinget hadde lempet på rentesatsen og mener dette hadde gjort mye for å lette kostnaden for bilistene.

– Dette er mye høyere enn den reelle rentefoten i dag. Om renta legges til for eksempel 3 prosent, vil bompengeinntektene bli 2 milliarder mindre og bilistene slipper billigere unna. Jeg mener det er en bedre løsning, men dette har vi ikke fått gjennomslag for i Stortinget, sier Solvik-Olsen.

SP-leder Trygve Slagsvold Vedum reagerer på bompengenivået i hjemfylket og peker på at det råder store forskjeller fra fylke til fylke.

– I veiutbyggingen i for eksempel Telemark er det mye lavere bompengeandel enn i Hedmark. Her går Staten inn i større grad, så Hedmark fremstår som den store taperen. Når denne proposisjonen viser at det skal samles inn mer enn hva veien koster, mener jeg dette nærmer seg en smerteterskel for hva man kan tåle.

Trygve Slagsvold Vedum

Trygve Slagsvold Vedum mener vegsatsingen i Hedmark begynner å bli en stor belastning for enkelte.

Foto: Bøe, Torstein / NTB scanpix

– Urovekkende

Vedum ser en åpenbar bakside av massive veiutbygginger som skal bekostes av de som bruker veien.

– Bompengekostnaden i Hedmark begynner å bli urovekkende høy. På det nye E6-prosjektet vil det koste 400 kroner å kjøre tur retur Moelv og Oslo. For lastebiler kan det bli det dobbelte. Summen begynner å bli så høy at jeg er redd det kan gå ut over næringslivet.

Her er han samstemt med samferdselsministeren.

– Ved å sette rentetaksten for lavt kan man gå på en budsjettsmell, så det har ikke vært ønskelig i Stortinget. Men jeg mener at Staten bør fullfinansiere veiutbyggingen, da ville man unngått mange av disse utfordringene, sier Solvik-Olsen, som lover å forsøke å gjøre noe med finansieringsmodellen.