Krever at Stoltenberg vitner

Statsadvokatene i Hedmark og Oppland vil nå vurdere om statsminister Jens Stoltenberg skal avhøres som vitne i etterforskningen av den overgrepssiktede Vågå-ordføreren Rune Øygard.

Nina Braathen Hjortdal

Bistandsadvokat Nina Braathen Hjortdal krever at statsminister Jens Stoltenberg avhøres i overgrepssaken mot ordfører Rune Øygard.

Foto: Alexander Nordby

Bakgrunnen er et brev fra bistandsadvokat Nina Braathen Hjortdal.

Øygard er siktet for seksuelle overgrep mot ei mindreårig jente som Braathen Hjortdal er bistandsadvokat for.

– Jeg ber om at Stoltenberg innkalles til vitneavhør i forbindelse med saken, sier Braathen Hjortdal.

Bakgrunnen for kravet er at Stoltenberg har møtt jenta flere ganger da Øygard hadde henne med seg på møter og middager.

Hjortdal er ikke blitt hørt i sitt krav om Stoltenberg-avhør av politiet. Nå går hun ett trinn høyere, til påtalemyndigheten som er Statsadvokatene i Hedmark og Oppland, og ber dem gripe inn.

– Sentralt vitne

Bistandsadvokat Nina Braathen Hjortdahl har flere ganger bedt politiet om å avhøre statsministerer som vitne uten at dette er blitt gjort.

Jens Stoltenberg
Foto: Joachim Adrian / Ap

I slutten av forrige uke sendte hun derfor et brev til Statsadvokatene i Hedmark og Oppland der hun ber dem vurdere å innkalle Stoltenberg til vitneavhør.

– Jeg synes, som jeg har sagt tidligere, at han er et sentralt vitne. Det er ikke noen ny dramatikk i dette, men jeg vil at han blir avhørt.

– Hvorfor tror du han ikke er blitt avhørt?

– Det har jeg også spurt meg selv om. Jeg tror at dersom det ikke var fordi han er statsminister, så hadde nok han vært inne til avhør for lenge siden.

– Hva sier politiet til deg?

– At de har en fortløpende vurdering av dette.

– Fornøyd med politiet

– Hvorfor går du til statsadvokaten?

– Det er et utspill fra min side for å poengtere viktigheten i det, og for at jeg faktisk ønsker at han skal avhøres.

– Hva kan statsadvokaten foreta seg?

– De kan vel vurdere om de skal gå inn for å ta ham inn til avhør. Det er jo de som til syvende og sist skal vurdere bevisene i saken. Da tenkte jeg det var naturlig å rette en henvendelse til dem.

– Er du ikke fornøyd med politiets etterforskning?

– Jo, det er jeg, men på dette punktet synes jeg at jeg har stanget hodet i veggen. Så da må jeg prøve meg på neste trinn.

– Viktig for jenta

– Hva tenker din klient om dette?

– Det er viktig for henne at Stoltenberg blir avhørt. Så dette er to-sidig; det er viktig både for etterforskningen og min klient.

Braathen Hjortdal presiserer at hun ikke krever at statsadvokatene instruerer politiet.

– Nei, men jeg ber om at de skal ha en dialog om dette, og at jeg skal få et godt begrunnet svar hvis de ikke vil avhøre Stoltenberg, og det har jeg per i dag ikke fått.

Øygard 2

Overgrepssiktet: Vågå-ordfører Rune Øygard.

Foto: Meek, Tore / Scanpix