Hopp til innhold

Krever 3 1/2 år for baby- mishandling

En mor fra Glåmdalsregionen, som står tiltalt for å ha mishandlet sin yngste sønn da han var baby, bør sone tre og et halvt år i fengsel, mener aktor.

Rolf Thoresen
Foto: NRK

 

Aktor la ned en streng påstand om fengsel, mens forsvareren vil ha full frifinnelse. Det er stor sprik i påstandene til de to partene i alvorlige mishandlingssaken som denne uka har vært behandlet i Glåmdal tingrett.

En 29 år gammel kvinne er tiltalt for mishandling av sin egen baby.

Babyen ble i følge tiltalen ristet slik at den fikk alvorlige skader. Dette har sakkyndige bekreftet i retten.

Blind på det ene øyet

Sønnen var om lag fire måneder da han ble mishandlet. Skadene førte til at han ble blind på det ene øyet og alvorlig skadd på det andre. Det er uklart om gutten vil få flere skader senere.

Gutten var født fire månder for tidlig og skulle vært født først da mishandlingen skjedde.

Aktor Rolf Thoresen avsluttet i formiddag sin prosedyre i saken mot den 29 år gamle kvinnen, og han la altså ned påstand om tre og et halvt års fengsel.

Erstatning

Aktor påstod også at tiltalte skal betale erstatning til barnet, og dessuten saksomkostninger, men overlot til retten å bestemme hvor mye.

Bistandsadvokat Arne Ovlien sier at det er for tidlig å si hvordan skadene og ettervirkningene etter blødningene blir. Derfor mener han at man må avvente det endelige erstatningskravet.

Forsvareren vil ha full frifinnelse

Forsvarer Tore Müller Famestad mener kvinnen skal frifinnes. Han reagerer på aktors påstand som han mener er langt i overkant av hva han hadde forventet. 

Famestad mener tiltalen kun bygger på indisier. Både moren og faren kan stå bak skadene, mener han og sier det ikke er noen klare bevis som peker ut moren som den skyldige.

Aktor er enig i at det ikke er klare bevis i saken og at både mor og far har kunnet skade barnet. Men  han mener det er overveiende sannsynlig at det moren som er den skyldige. Det begrunner han blant annet med personligheten til moren og at alle forklaringer peker i samme retning.

Dommen faller i neste uke.

Flere saker fra Innlandet