Innbyggerne frykter ny flom: – Uvissheten er en stor påkjenning

Politikerne i Nord-Fron krever at regjeringa bevilger penger raskt slik at flomsikringsarbeidet blir gjort ferdig.

I Kvam i Gudbrandsdalen har flomvann fra Storå har gjort stor skade

Fjorårets storflom forårsaket enorme skader i Innlandet, Kvam var blant de hardest rammede stedene.

Foto: Larsen, Håkon Mosvold / NTB scanpix

– Vi mener absolutt at det påbegynte arbeidet skal sluttføres, sier leder Linda Myromslien i Nord-Fron Senterparti.

Hittil er det gjennomført flomsikring for 50 millioner kroner i Kvam etter flommene i 2011 og 2013. Blant annet er det gjort svært mye med elva Storåa gjennom Kvam sentrum. I tillegg er en av tre sikringsdammer i Veikledalen ovenfor Kvam sentrum snart fullført.

– Stor påkjenning

Linda Myromslien

Linda Myromslien, leder i Nord-Fron Senterparti.

Foto: Senterpartiet

Fortsatt gjenstår det altså arbeid for om lag 150 millioner kroner. Derfor blir det reviderte nasjonalbudsjettet som legges fram onsdag i neste uke svært spennende og viktig, sier Myromslien.

– Jeg mener dette er temmelig nødvendig for Kvam. Folk som bor her har bygge- og deleforbud, de får ikke satt i stand husene før alt sikringsarbeidet er ferdig.

Ordfører Olav Røssum krevde tidligere i år at regjeringen skal bevilge 100 millioner, til ferdigstillelse av de to gjenstående dammene i Veikledalen som skal beskytte mot ny storflom.

– Det er ei stor påkjenning å bo i et område som ikke er sikra. Jeg mener det er god samfunnsøkonomi også, å fullføre nå, slik at man unngår nye og store ødeleggelser i årene framover.

Avventer budsjettet

Nå håper hun at pengene kommer på plass og at denne våren ikke byr på nye utfordringer.

– Man må bare håpe at det ikke blir noen stor flom i år, slik at man får sluttført det som er i gang.

NRK har vært i kontakt med Olje- og energidepartementet, som gjennom NVE har hovedansvaret for flomsikringsarbeidet, for å høre om det blir bevilget penger til Kvam. I departementet får vi til svar at dette vil de ikke si noe om før budsjettet blir lagt fram.