Barnevern krevde penger for barn på permisjon

Barnevernsmyndighetene har beordret full stans i utplassering av barn hos Toten barnevern- og kompetansesenter.

Toten barnevern- og kompetansesenter

Det er full stans i utplassering av barn hos Toten barnevern- og kompetansesenter, etter en gutt ble sendt på permisjon alene. Bildet er tatt da bassenget var under bygging.

Foto: Lars Erik Skrefsrud / NRK

Etter at en gutt ble sendt på permisjon alene i seks dager i sommer og barnevernet i tillegg fakturerte for dagene gutten var uten tilsyn, er det full stans i utplassering av barn hos Toten barnevern og kompetansesenter (TBK).

Ble sendt på perm alene

Gutten trengte døgnkontinuerlig oppfølging av to personer, men ble likevel sendt på seks dagers permisjon alene. Hendelsen var ikke tilstrekkelig avklart med den ansvarlige kommunen, skriver VG.

Det skal ha vært TBK som selv insisterte på den døgndoble bemanningen.

Saken fremkommer i et brev som Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) har sendt den private Raufoss-institusjonen. I et annet brev ber Barne- og ungdomsetaten (Bufetat) om stans i utplasseringer av barn på institusjonen.

– Vi ser veldig alvorlig på dette, sier Runar Nygård, assisterende direktør i Bufdir til avisa.

Avviser anklagene

Bufdir vil nå granske om institusjonen har hatt en bevisst strategi for å tappe staten for penger. Ved Toten barnevern og kompetansesenter blir alle anklager avvist.

Mossi A. Zaferi

Eier og daglig leder ved TBK, Mossi A. Zaferi, avviser anklagene.

Foto: Lars Erik Skrefsrud / NRK

– Permisjonen er gjennomført til punkt og prikke etter alle våre vurderinger. Vi mener også at barnevernstjenesten var informert, sier forteller eier og leder ved TBK, Mossi A. Zaferi til VG.

Direktoratet har fått opplysninger om at institusjonen planlegger underbemanning i krevende tilfeller der Bufetat betaler for ekstra bemanning. Man skal også undersøke opplysninger om en rekke brudd på arbeidsmiljøloven.

NAV Kontroll skal også undersøke påstander om sykepengemisbruk.

– Dette er opplysninger som må verifiseres. Om det stemmer, vil vi vurdere å avslutte kontrakten med TBK, sier Nygård i Bufdir.

Det er svært sjelden Bufdir stopper plasseringer hos barnevernsinstitusjoner som strakstiltak. Ifølge VG skal det bare ha skjedd én gang de siste årene.