Krevde å få fortsette som lege selv om han er dømt for seksuelle overgrep

Mannen argumenterte i retten med at overgrepene mot den mindreårige jenta skjedde for rundt 20 år siden og lenge før han utdannet seg til lege.

Gjøvik tingrett

BEHANDLET I RETTEN: Det sivile søksmålet fra den tidligere legen ble ført for Gjøvik tingrett før jul. Retten skriver at det samlet sett fortsatt stor grunn til å stille spørsmål ved hans personlige egnethet som lege og sykepleier.

Foto: Monica Rikoll / NRK

Det er Gjøvik tingrett som har behandlet det sivile søksmålet fra den tidligere legen mot staten og Statens helsepersonellnemnd.

Mannen krevde å få tilbake en såkalt begrenset autorisasjon som lege, slik at han kunne fortsette å jobbe i helsevesenet. I tillegg ba han om økonomisk erstatning for tapt inntekt.

I en nylig avsagt dom har tingretten avvist begge kravene. Retten frifinner Statens helsepersonellnemnd. I tillegg må den tidligere legen betale saksomkostninger på over 83.000 kroner.

Dommen ble først omtalt i Oppland Arbeiderblad (bak betalingsløsning).

Dømt for seksuelle overgrep

I 2017 ble legen funnet skyldig og dømt for en rekke seksuelle overgrep begått mot ei 12 år gammel jente. Overgrepene skjedde så langt tilbake som i 1999 og 2000. Mannen var på det tidspunktet sykepleierstudent.

Sedelighetssaken ble først kjent da barnevernet slo alarm og anmeldte legen i 2015.

I 2017 fikk mannen også tilbakekalt sin autorisasjon som lege og sykepleier. Statens helsepersonellnemnd har konkludert med at mannens handlinger var uforenelig med utøvelsen av yrket.

Men et mindretall i nemnda mente han kunne få tilbake en såkalt begrenset autorisasjon under visse forutsetninger.

«Kjærlighetsforhold» med 12-åring

Mette Yvonne Larsen

Advokat Mette Yvonne Larsen har vært prosessfullmektig for legen i søksmålet han førte mot staten og Statens helsepersonellnemnd.

Foto: Nadir Alam / NRK

Like før jul behandlet Gjøvik tingrett søksmålet. I retten argumenterte mannen og hans prosessfullmektig, advokat Mette Yvonne Larsen, med at han ikke har gjort noe galt mens han var lege.

Overgrepene mot jenta skjedde da han selv var 26–27 år gammel. Han har beskrevet forholdet til jenta den gangen som et «kjærlighetsforhold». Mannen mener også at den mindreårige jenta var «fysisk utviklet».

Mannen tok senere legeutdanning og har praktisert som lege i mange år uten at det skal ha vært noe å utsette på ham.

Dette mente han måtte få betydning for å gi ham tilbake en begrenset autorisasjon til å kunne jobbe som lege.

– Jeg vil tillate meg å si at det nesten er meningsløst at en mann som har jobba som lege i snart 20 år, plutselig skal være ute av legeyrket. På disse årene har han ikke fått en eneste anmerkning. Det er i tillegg stor mangel på leger i det området han jobber i, sier Mette Yvonne Larsen.

Ikke enige i hans krav

Gjøvik tingrett er ikke enige i mannens krav. Retten mener at han nedtoner og bagatelliserer omfanget av den seksuelle kontakten han hadde med jenta og at han derved ikke synes å ta inn over seg alvoret i saken.

Retten skriver også det er bevist at han oppførte seg kontrollerende ovenfor den fornærmede, slik at hun ble redd. Retten mener dessuten at legen prøvde å påvirke henne til å slette bevis i saken.

Tingretten skriver at det samlet sett fortsatt stor grunn til å stille spørsmål ved hans personlige egnethet som lege og sykepleier.

Mannens advokat, Mette Yvonne Larsen, opplyser til NRK at han anker dommen.