Hopp til innhold

– Her bygges det ulovlig vindkraftverk

Miljøvernforbundet mener vindkraftselskapet Austri Vind her bygger vindkraftverk ulovlig på Finnskogen i Hedmark. Det avviser selskapet som fortsetter arbeidet. Politiet er også anmeldt.

Anleggsmaskiner i Kjølberget i Våler

ANLEGGSARBEID: Austri Vind vil ikke stoppe arbeidet med vindkraftverket på Kjølberget.

Foto: Frode Meskau

Norges Miljøvernforbund har anmeldt både Austri Vind og Våler kommune. Onsdag morgen anmeldte de politiet for tjenesteforsømmelse ved ikke ikke å ha etterforsket saken godt nok. Anmeldelsen er sendt Statsadvokaten i Hedmark og Oppland.

Politiet skal være våre beskyttere og vi forventer at de setter igang etterforskning, sier leder i Norges Miljøforbund, Kurt Oddekalv.

Kurt Oddekalv

FORVENTER POLITIETTERFORSKNING; Kurt Oddekalv forventer at politiet setter i gang etterforskning i saken rundt byggearbeid for vindkraft på Kjølberget i Våler.

Foto: Dan Robert Larsen / NRK

Ifølge visepolitimester i Innlandet politidistrikt, Arne Hammersmark er det opp til Spesialenheten for politisaker å vurdere denne anmeldelsen.

De har også bedt Sør-Østerdal tingrett om en midlertyidig forføyning, det vil si at byggearbeidene midlertidg stoppes.

Striden dreier seg om 13 vindturbiner som vil rage 225 meter over trærne i Kjølberget på Finnskogen i Hedmark.

Jan-Hugo Holten, Miljøvernforbundet

ULOVLIG: Jan-Hugo Holten i Miljøvernforbundet mener Austri Vind jobber ulovlig i Kjølberget i Våler.

Foto: Anders Fehn / NRK

Austri Vind har konsesjon til å bygge vindkraftverket, men Miljøvernforbundet mener dispensasjonen som ble gitt for tre år siden utløp 11. mai, og at arbeidet som foregår i skogen dermed er ulovlig.

– De har ikke innfridd fristene for å påbegynne arbeidet. Dette gjør de med forsett. De vet godt at dette ikke er etter boka, sier Jan-Hugo Holten, regionansvarlig i Miljøvernforbundet.

Han viser til straffelovens paragraf 240, og mener det som nå pågår er grov ødeleggelse av norsk natur.

Austri Vind er ikke enige og fortsetter arbeidet.

– Vi har tillatelsene som trengs og vi kom i gang før 11. mai, sier Magnus Akselsson, som er påtroppende daglig leder for Austri Kjølberget.

Er trefelling anleggsarbeid?

Men nå hersker det full forvirring om definisjoner og regelverk. Det er nemlig forskjell på forberedende arbeid og anleggsarbeid. Det er anleggsarbeidet som må være i gang for at fristen skal være overholdt

Miljøvernforbundet og rådmannen i Våler er ikke i tvil om at trefellingen og ryddearbeidene Austri Vind driver med, bare er forberedelser.

Austri Vind er uenige.

– Det er en del av anleggsarbeidet å felle trær. Det er det første man gjør i sånne prosjekter, sier Akselsson.

Kjølberget i Våler

TREFELLING: Austri Vind har begynt med rydding av skog i Kjølberget i Våler.

Foto: Frode Meskau

Innstiller på anleggsstopp

Bilde av brev fra Våler kommune

ADVARER: Våler kommune ber Austri Vind være forberedt på byggestopp.

Foto: Anne Kari Løberg

Ordføreren i Våler, Lise Berger Svenkerud (H) er overrasket over at kommunen er anmeldt. Hun ville behandle saken i kommunestyret mandag kveld, men det ble flertall for å utsette den.

– Nå må vi bare vente til vi får behandlet saken. Men jeg regner med at rådmannens innstilling om byggestopp blir vedtatt, og da må dispensasjonssaken behandles på nytt, sier Svenkerud.

Politioverbetjent Roger Næss hos politiet i Elverum har ikke sett anmeldelsen ennå, men sier de skal vurdere den og ta stilling til hva som skal gjøres fra politiets side.

I en pressemelding tirsdag kveld sier leder i Miljøvernforbundet Kurt oddekalv at de vil anmelde politiet for tjenesteforsømmelse dersom de ikke " ser tydelig handling" fra etterforsker i saken.

Murring i rekkene

Akselsson i Austri Vind sier de forstår at det er motstand mot vindkraftverket, men ber om respekt for at prosjektet har de nødvendige tillatelsene.

– Og ikke minst står kommunen bak dette, sier han.

Ordfører i Våler, Lise Berger Svenkerud (H)

OVERRASKET: Våler-ordfører Lise Berger Svenkerud er overrasket over at hun har blitt anmeldt av Miljøvernforbundet.

Foto: Bjørn Opsahl

Men nå murrer det i flere av partiene i Våler. Dispensasjonsvedtaket i 2016 var enstemmig, men i en eventuell ny behandling vil det neppe bli slik. Noen mener de ikke visste hva de sa ja til og at inngrepene i naturen blir for store.

Ordfører Lise Berger Svenkerud tror imidlertid ikke at politikerne har snudd og ikke lenger vil ha vindmøller i kommunen.

– Jeg tror de bare vil ha litt tid til å tenke gjennom saken, sier hun.

Ikke redd for å bli stoppet

Hvis Våler kommune vedtar at byggingen er ulovlig og må stoppes, sier Magnus Akselsson i Austri Vind at de vil forholde seg til det.

Magnus Akselsson, Austri Vind

DRASTISK: Magnus Akselsson, påtroppende daglig leder i Austri Kjølberget, synes det er drastisk at de er politianmeldt.

Foto: NRK

– Vi får håndtere det når det eventuelt dukker opp. Men i sånne tilfeller regner vi med at det bare blir en midlertidig stopp, sier Akselsson.

Han synes det er vanskelig å forholde seg til at de er anmeldt.

– Jeg har respekt for at det er motstand mot prosjektet, men det er kanskje litt vel drastisk med politianmeldelse.

Trefelling i Kjølberget i Våler
Foto: Frode Meskau

Les også: