Kraftig økning av festeavgifter

Flere hytteeiere i Bjønnåsen i Ringsakerfjellet reagerer på kraftig økning av festavgiftene. Anne Marie Braastad har fått festeavgiften økt fra 1100 kroner i året til 6800, og sier til Hamar Arbeiderblad at økningen er brutal. Kjell Stubbrud, kontorleder i Phil AS som eier området med 430 hytter, sier hytteeierne må tåle en prisøkning etter mange år med lav festavgift.