Korona-effekt i flere år

Det kan ta flere år før det blir normal pasientbehandling i Sykehuset Innlandet etter at epidemien er over. Det kom fram på styremøtet i dag, melder GD. 100.000 pasientkontakter ble avlyst, og nærmere 70.000 venter på oppfølging og kontroll.