Korona-dødsfall i Ringsaker

Ringsaker kommune melder at det har skjedd et nytt koronadødsfall i går. Kommuneoverlege Einar Sannerud Stødle sier at de ikke ønsker å gi detaljer om dødsfallet.