Frykter at kreft stjeler fokus fra andre sykdommer

Ordningen med kreftkoordinatorer letter hverdagen for kreftpasienter. Samtidig vekker det bekymring for at økt satsing på kreft kan føre til et svekket tilbud til andre pasientgrupper.

CT-undersøkelse

Siden årsskiftet har Sykehuset Innlandet tilbudt sine kreftpasienter såkalte pakkeforløp for behandling av de fire vanligste kreftformene.

Foto: Kallestad, Gorm / SCANPIX

– I mitt hode så er det slik at når du fokuserer på en ting, så blir det høyt prioritert. Da vil kanskje nødvendigvis andre ting bli nedprioritert, det sier Marte Gråbøl som er leder for brukerutvalget ved Sykehuset Innlandet.

Hun er positiv til forløpskoordinatorene som fra 1.januar i år har fulgt opp kreftpasienter i Sykehuset Innlandet, men hun er samtidig bekymret for at et sterkt fokus på kreft kan føre til mindre oppmerksomhet og penger til andre pasientgrupper.

– Sykehuset Innlandet behandler mange, ikke bare kreftpasienter. Som bruker ser jeg helheten. Det er mange andre også som trenger hjelp og som skal ha hjelp, sier Gråbøl.

Raskere behandling

Siden årsskiftet har Sykehuset Innlandet tilbudt sine kreftpasienter såkalte pakkeforløp for behandling av de fire vanligste kreftformene. Enkelt sagt handler det om at du nå skal få én koordinator å forholde deg til, dersom du får kreft. I løpet av året skal dette utvides for ytterligere 14 krefttyper.

– Det er en kontakt inn. En telefon du kan ringe til. Den vil og kunne være en kontaktperson ut mot kommunehelsetjenesten, ut mot fastlegen, så du slipper å lete i bryåkratiet for å finne ut hvem det er du skal ringe til hele tiden, det sier Grethe Hvithammer som er ansvarlig for alle forløpskoordinatorene i Sykehuset Innlandet.

Tall fra Kreftregisteret viser at det i perioden 2008 til 2012 i gjennomsnitt ble oppdaget 1300 nye krefttilfeller hvert år, i Hedmark og Oppland. Nå skal de få raskere og mer oversiktelig behandling.

– Overføres til andre

– Hvis dette fungerer slik vi ønsker at det skal fungere, så vil det kunne være en modell som kan overføres til andre pasientgrupper, det sier Berit Jevnaker i Kreftforeningen.

Kreftforeningen er godt fornøyd med at denne ordningen nå er innført, og håper at pakkeforløpet vil lette situasjonen for kreftrammede og deres pårørende.

– Når du får kreft så rammer det hele familien. Mange pasienter og pårørende har opplevd mye frustrasjon og usikkerhet i forbindelse med det å få en kreftdiagnose. Ventetida fra du får en diagnose til du får svar på hvilken behandling du skal ha, er veldig tøff. Vi håper at dette skal forebygge den angsten mange opplever, sier Jevnaker.

Berit Jevnaker

Berit Jevnaker i Kreftforeningen applauderer tiltaket med forløpskoordinatorer for kreftpasienter.

Foto: Ragnhild Moen Holø / NRK