Hopp til innhold

Konkurs kan forsinke E6 og jernbane

Utbyggingen av E6 og ny jernbanetrasé til Tangen kan bli forsinket fordi en av hovedentreprenørene har begjært seg konkurs.

E6-utbygginga nord for Minnesund kan bli både forsinka og dyrere. Det fordi den østerriske entreprenøren er konkurs.
I dag måtte 150 norske og utenlandske arbeidere legge ned jobben som følge av konkursen i Alpine Bau

I dag måtte 150 norske og utenlandske arbeidere legge ned jobben som følge av konkursen i Alpine Bau

Det skriver Aftenposten .

Forsinkelse

Den østerrikske entreprenør-giganten Alpine Bau som har en av de tre største kontraktene, vil melde oppbud i dag.

Det har Vegvesenet fått beskjed om.

Alpine Bau har ifølge Aftenposten milliardkontrakt for bygging av 6,3 kilometer ny E6 og 5,2 kilometer jernbane mellom Minnesund og Brøhaug i Akershus.

Prosjektleder i Statens Vegvesen Taale Stensby sier det er for tidlig å si hvor mye forsinket utbyggingen blir.

– Vi er gjort kjent med at Alpine Bau har begjært seg konkurs i dag. Situasjonen er ennå uavklart, men trolig betyr dette at vi som byggherre nå skal forholde oss til bostyret, som vil avgjøre om det blir videre drift på anlegget hos oss, eller om driften opphører. Inntil denne avklaringen foreligger stanser Alpine arbeidet på kort sikt og sikrer anlegget, opplyser prosjektleder Stensby.

Køer på E6 Espa

Entreprenør-konkurs kan forsinke utbyggingen av ny E6 og dobbelt-sporet jernbane.

Foto: Jan Egil Løvbak / NRK

Håper å bli ferdig i tide

Han håper at en eventuell konkurs ikke skal få mye å si for prosjektet.

I alt 150 ansatte på E6-utbyggingen mellom Minnesund og Tangen er rammet av at entreprenøren Alpine Bau har lagt ned arbeidet. Selskapet har 75 ansatte på prosjektet og i tillegg er det like mange som er engasjert gjennom Alipines norske underleverandører

– Vi har ambisjoner om at en konkurs ikke skal påvirke sluttdatoene for veg og jernbane, men det er ennå for tidlig å si om vi kan greie dette. Verken Jernbaneverket eller Statens vegvesen har erfaring med konkurser på entrepriser av denne størrelsen, så dette blir enn spesiell utfordring som krever målrettet innsats, kommenterer Stensbye.

Kontrakten med Alpine Bau, som ble inngått i mai 2012, har en verdi på 1,3 milliarder kroner uten moms. Den omfatter bl.a. bygging av 6,3 km med firefelts motorveg og 5,2 km med dobbeltspor på strekningen mellom Langset og Brøhaug.

Entreprisen inngår i Fellesprosjektet E6-Dovrebanen, hvor Jernbaneverket og Statens vegvesen samarbeider om bygging av dobbeltspor (17 km) og firefelts motorvei (22 km) i felles trasé langs Mjøsa. E6 er planlagt ferdig mot slutten av 2014, dobbeltsporet ett år senere.