Kongsvinger fengsel må si opp ansatte

Kongsvinger fengsel må kvitte seg med åtte stillinger for å spare penger. – Det kan gå ut over sikkerheten for de ansatte, frykter hovedverneombudet.

Kongsvinger fengsel

Kongsvinger fengsel på kutte åtte stillinger for å spare penger.

Foto: Bjørn Opsahl / NRK

– Vi mener vi ikke er flere folk enn nødvendig. Vi kan ikke gå noe mer ned på sikkerheten enn vi har gjort i dag, sier Elin Heiestad.

Hun er hovedverneombud i Kongsvinger fengsel og sier at det ikke kan kuttes i førstelinja i fengselet, uten at det går ut over sikkerheten.

Er bekymret

Gaute Enger

Fengselsleder Gaute Enger sier de vil forsøke å holde kuttene til administrasjonen og ledelsen.

Foto: Vera Wold / NRK

Fengselsleder Gaute Enger sier de fleste stillingene skal kuttes i administrasjon og ledelse, men hovedverneombudet føler seg ikke trygg.

– Så lenge vi ikke har sett det nye organisasjonskartet, så er vi jo bekymret for at det vil bli tatt stillinger fra førstelinja, sier Elin Heiestad.

Fengselslederen innrømmer at situasjonen er krevende. Han sier de er midt oppe i prosessen med å omstille for å spare penger. Og han har forståelse for at de ansatte er bekymret.

Vil kutte i administrasjonen

– Vi har fremforhandlet en omstillingesavtale med de tillitsvalgte, og det er den prosessen vi er midt oppe i nå og vil jobbe med utover våren, sier Gaute Enger.

Men han lover at omstillingen i svært liten grad skal berøre førstelinja vår.

– Vi vil konsentrere kutt om ledelse og administrasjon, sier fengselsleder Enger.

Fengselslederen sier de alltid vurderer sikkerheten når de gjør endringer og at de ville satt ned foten hvis de mente omstillingen gikk på sikkerheten løs.

Rent utlendingsfengsel

Anders Anundsen på besøk i Kongsvinger fengsel, avdeling Vardåsen

Justisminister Anders Anundsen besøkte Kongsvinger fengsel før helga.

Foto: Odd Ragnar Lund / NRK

Kongsvinger fengsel ble et rent utlendingsfengsel i 2012 og er det eneste fengslet i Norge med kun utenlandske innsatte.

Fredag var justisminister Anders Anundsen på besøk i fengslet og han uttalte at han ønsker seg flere slike fengslet.

Fengselsledelsen mener overgangen til rent utlendingsfengsel har gått bra.

– Vi vil fortsette fortsette jobben med å utvikle oss som utlendingsfengsel, bygge kompetanse og sørge for at vi får best og mest kriminalomsorg med de rammene vi har til enhver tid, sier Gaute Enger.

Les også: