Kommunestyremøte bak lukkede dører

Det pågår nå et ekstraordinært møte i kommunestyret på rådhuset i Hamar hvor saken rundt rådmannens avgang diskuteres. Møtet går for lukkede dører.

kommunestyremøte hamar

LUKKET: Etter en avstemning ble det bestemt at pressen og andre tilhørere ikke fikk være tilstede under møtet.

Foto: Lars Erik Skrefsrud / NRK

– Siden dette dreier seg om en personalsak vil vi foreslå at møtet holdes for lukkede dører, sier ordfører Morten Aspeli (A) fra talerstolen.

Han har kalt sammen kommunestyret i Hamar til et hastemøte i kjølvannet av at det tirsdag ble kjent at rådmann Martin Kulild slutter på dagen.

– Ville ikke slutte

Det var Hamar Arbeiderblad som tirsdag fortalte om den uvanlige avgangen til rådmannen.

Etter det NRK erfarer er det uenighet mellom ordfører Morten Aspeli og Martin Kulild som er bakgrunn for avgangen, som ifølge kilder NRK har snakket med har skjedd mot Kulilds vilje.

Etter det vi har opplyst ønsket Kulild et mer nøkternt budsjett for Hamar kommune i årene framover, noe også budsjettforslaget bekrefter, mens ordfører Aspeli og den politiske ledelsen ønsker å fortsette investeringene som allerede har pågått i noen år.

Kritikk fra opposisjonen

Morten Aspeli

FÅR KRITIKK: Ordfører Morten Aspeli leder i kveld det lukkede kommunestyremøtet.

Foto: Lars Erik Skrefsrud / NRK

Aspeli har i tidene etter at avgangen ble kjent fått kritikk fra flere hold. Opposisjonen er ikke fornøyd med måten saken har blitt håndtert på. Knut Fangberget som er gruppeleder for Høyre i Hamar, fikk ikke vite om rådmannens avgang før mandag denne uka.

– En sånn alvorlig sak som å avslutte et arbeidsforhold til kommunens toppleder, altså leder for 2500 mennesker – Hamars største arbeidsplass – uten å konsultere de ulike partiene i formannskapet er etter min mening helt uhørt. Det er en helt uforsvarlig måte å håndtere en bedrift på, sier Fangberget til NRK.

Formannskapet ble satt inn i saken på et møte onsdag formiddag. Dette møtet ble ledet av assisterende rådmann Terje Halvorsen.

Midt i budsjettprosessen

Det er uvanlig at en rådmann må gå på denne måten. Enda mer uvanlig er det at dette skjer midt i budsjettprosessen. I budsjettforslaget som Kulild la fram tidligere i høst har han lagt inn en klar føring for den økonomiske framtida for Hamar.

Etter investeringer til flere hundre millioner kroner de siste årene i tillegg til høye driftsutgifter, hadde han budsjettert med et vesentlig underskudd som skulle dekkes av fondsmidler. I budsjettforslaget gjorde Kulild det klart at Hamar må ta ut en ny økonomisk kurs for å ikke å havne i økonomisk krise.

Det er, ifølge det NRK kjenner til, her konflikten mellom Kulild og Aspeli har oppstått. Ordføreren skal ha ønsket å bruke vesentlig mer penger enn det som lå inne i rådmannens forslag.