Norske kommuner sparer millioner på å bytte til elbil

ØSTRE TOTEN (NRK): – Mange tror nok fortsatt at elbiler ikke er egna her, men vi er storfornøyde, sier kommunens klima- og miljørådgiver.

Inger Liser Willerud

ELEKTRISK: Inger Liser Willerud, som er klima- og miljørådgiver i Østre Toten kommune, viser fram løsningen de har valgt. Den sparer de store summer på.

Foto: Geir Randby / NRK

Slunkne kommunekasser kan ha stor nytte av å bytte til elbil.

Hvis man bruker Østre Toten som eksempel på en gjennomsnittskommune når det gjelder bilbehov i forhold til innbyggertall, betyr det ca. 400 millioner kroner spart for kommune-Norge ved å skifte til eldrift på bilparken.

Østre Toten har omtrent 15 000 innbyggere. Det gjennomsnittlige innbyggertallet for norske kommuner er i underkant av 13 000.

Seniorforsker Inga Margrete Ydersbond ved Transportøkonomisk institutt har sett på regnestykket til Østre Toten kommune i Oppland, som gjør bilparken elektrisk for å spare penger.

– De sparer 40 prosent av utgifter per kilometer på å bytte fra for eksempel golf til en e-golf ved 20 000 kjørte kilometer i året.

Er elbiler virkelig egnet for bruk i alle kommuner?

Flere kommuner har mye terreng, kaldt vær og store avstander. Terskelen for å følge den elektriske bølgen kan være større der, sammenlignet med mer tettbygde kommuner med få stigninger og mildere vær.

Det mener Inger Liser Willerud, som er klima- og miljørådgiver i Østre Toten kommune.

Til tross for deres investering, faller Østre Toten under førstnevnte kategori, med utfordrende terreng, kaldt vær og store avstander.

Inger Lise Willerud

FORNØYD: Inger Lise Willerud og mange andre i Østre Toten kommune liker at det satses på en elektrisk løsning.

Foto: Geir Randby / NRK

– Mange tror nok fortsatt at elbiler ikke er egna i et slikt område som vi bor i, med mye snø, bakker og avstander, sier hun.

– Er det ikke noe problem?

– Nei, ikke med de elbilene som er på markedet i dag.

Et flertall på Stortinget ønsker å erstatte diesel- og bensindrevne biler med elektriske biler, for å få ned klimagassutslipp og forurensing. Willerud håper at de nå går fram som et eksempel for andre kommuner, slik at flere kan kombinere gode klimatiltak med økonomisk innsparing.

De ansatte i kommunen er stort sett positive, ifølge Willerud. Det er skeptikere også, men de snur som regel etter å ha testet kjøretøyene.

– Vår erfaring er at når folk får brukt dem, synes de fleste at elbilene er den beste løsningen, konstaterer hun.

Sparer én million i året

– Hvis du ser på innkjøpspris, er elbil enten lik eller lavere sammenlignet med andre biler. I dette regnestykket er elgolf kontra vanlig golf brukt, der den elektriske modellen er 60 000 kroner lavere, sier Ydersbond.

Og det er bare på innkjøpsprisen.

– Så kommer energikostnader. Med oppgitte tall på forbruk fra Volkswagen selv, spares det over 20 000 kroner på 20 000 kilometer kjøring.

På toppen av det hele kommer årsavgiften.

Inga Margrete Ydersbond

FORSKER: Inga Margrete Ydersbond ser at dette regnestykket stemmer. Antall kroner spart kan variere, dersom andre løsninger og forhold ligger til grunn.

Foto: Geir Randby / NRK

– Der har jo elbiler fritak. Alt annet likt sparer de 40 prosent på å bytte fra vanlig til e-golf ved en årlig kjørelengde på 20 000 kilometer.

Forsikring er ikke med i regnestykket. Ifølge kommunikasjonsansvarlig i Elbilforeningen, Unni Berge, har ikke bilens drivstoff noe å si for forsikringsprisen.

– Dyrere og mer avanserte biler er generelt dyrere å forsikre enn rimeligere og enklere biler. Ytelse, skadefrekvens, geografi er parameterne som gjelder uansett el eller ikke, sier Berge.

For Østre Toten vil dette i praksis bety én million kroner spart årlig, ved å bytte ut 60 diesel- og bensindrevne biler med elektriske. Utskiftningen utgjør to tredjedeler av bilparken.

Innen 2025 skal alle nye biler som selges i Norge være nullutslippsbiler. Men er det mer miljøvennlig å kjøre elbil enn en med forbrenningsmotor?

Innen 2025 skal alle nye biler som selges i Norge være nullutslippsbiler. Men er det mer miljøvennlig å kjøre elbil enn en med forbrenningsmotor?