Kommuner krever stopp av salting

Flere kommuner krever stopp i saltinga av flere veier, for å unngå forurensing av drikkevann. Vegvesenet sier at salting har kommet for å bli.

Salter for mye?
Foto: Roald, Berit / SCANPIX

Flere kommuner, deriblant Elverum, krever at Statens Vegvesen stanser  salting av veier fordi de frykter at drikkevannet skal bli forurenset.

 

Strør ved grunnvannskilde

Elverum vil at Vegvesenet slutter å salte riksvei 3 forbi Grindalsmoen. Grunnvannskilden til mesteparten av Elverums befolkning ligger her.

- Saltinga kan skade drikkevannet til 77 prosent av Elverums over 18 000 innbyggere, sier virksomhetsleder i kommunen, Øyvind Mathiesen.

 

Salting av vei
Foto: Berit Roald / Scanpix

Også Lillehammer og Eidskog vil beskytte grunnvannskildene sine mot salting.

- Kan skade drikkevannet

Drikkevannet i Elverum er foreløpig ikke forurensa, men kommunen krever likevel at Vegvesenet kutter ut saltinga forbi drikkevannskilden.

Veimyndighetene strødde 140 000 tonn salt på norske veier i fjor. Det er dobbelt så mye som for ti år sida. Folk og kommuner med grunnvannskilder har grunn til å være bekymret.

- Det er påvist at veisalting kan ødelegge drikkevann, sier Roger Roseth ved Bioforsk på Ås, som har har forsket på veisalting.

Rapport om veisalt

Saltet kan også ødelegge innsjøer og vassdrag. Veidirektoratet var i fjor så bekymra at de bestilte en forskningsrapport om hvordan saltet påvirker seksti innsjøer, flere av disse i Innlandet. 

Fredag legger Norsk Institutt for Vannforskning, NIVA, fram konklusjonene for Veidirektoratet. Seniorforsker Torleif bekken sitter på Gjøvik og finpusser rapporten. Han sier, uten å røpe detaljer fra rapporten, at det ikke er tvil om at saltet påvirker vannet

 32 mil vei saltes i Hedmark, 19 mil i Oppland. I en SMS-spørring på NRK Hedmark og Oppland i går uttrykte 16 av 20, altså 80 prosent, at de syns salting er en uting, men i følge veivesenet er det altså nødvending.

Salting av vei er tema for debatten i Østnyttmagasinet på torsdag NRK1 klokka 18.40.