Hopp til innhold

Kommuner bryter grensene for fint og grovt svevestøv

Ringsaker, Bærum, Drammen, Lørenskog og Oslo bryter de nye grensene for fint og grovt svevestøv, viser en ny rapport fra Miljødirektoratet. I 2022 senket regjeringen grensene for hvor mye svevestøv som er tillatt i utendørsluften. Høye nivåer av svevestøv er blant annet en av miljøårsakene for tidlig død.

Ringsaker kommune er en av de fem kommunene som ikke klarte å overholde grensene.

– Det at vi bryter grensene for svevestøv, er selvfølgelig ikke bra for helsen. Vi er nødt til å gjøre noe med det, sier Ole Roger Strandbakke i Ringsaker kommune.

Han peker hovedsakelig på to forhold: mye biltrafikk og vedfyring fra husstander.

– Her må vi gi folk råd om vedfyring. Det andre er at vi legger forholdene til rette for å gå, sykle og reise kollektiv, og at vi får færre biler i sentrum, fortsetter han.

Flere saker fra Innlandet