Hopp til innhold

Kommuneoverlege har sendt bekymringsmelding om lærerstreiken

Kommuneoverlege Siri Fuglem Berg melder om selvmordstanker og rusbruk blant streikerammede elever. Samtidig varsler Utdanningsforbundet opptrapping av streiken.

Siri Fuglem Berg

KOMMUNEOVERLEGE BEKYMRET: Siri Fuglem Berg mener barn og unge i for stor grad blir skadelidende under lærerstreiken.

Foto: Roar Berntsen / NRK

Bekymringen for barn og unge i Gjøvik øker. Det kommer frem i et varsel sendt til Statsforvalteren i Innlandet.

Det er skolelege Svanhild Hansen og kommuneoverlege Siri Fuglem Berg som slår alarm.

I dag er ca. 8 200 lærere ved landets skoler tatt ut i streik.

Allerede fra august har tilbudet om undervisning vært sterkt redusert i mange kommuner. Flere kommuner har varslet Statsforvalterne i sine regioner.

Gjøvik er en av kommunene som helt fra skolestart har merket konsekvensene av streiken.

– Vi er bekymret for helsetilstanden til elever som er rammet, sier Berg.

Nå håper hun at noen kan ta grep.

Ekstra sårbare elever

Etter to år med pandemi mener Berg at elevene er i en ekstra sårbar situasjon.

– Vi vet fra før at dette er en gruppe elever som rammes, som har hatt det tøft under hele pandemien. Streiken kom på det verst tenkelige tidspunkt for dem, forklarer Berg.

De to legene ser med bekymring på en ny periode uten undervisning, både med tanke på opplæring og elevenes psykiske helse.

– Vi får tilbakemeldinger fra rektorer om elever som faller fra og som de ikke klarer å huke tak i igjen. Vi får også bekymringsmeldinger fra foreldre med barn som uttrykker selvmordstanker i større grad en før. Vi hører at det er flere som debuterer med rusmidler, sier Berg.

De mener dette må tas høyde for når de nå ber Statsforvalteren om en vurdering av situasjonen.

– Vi håper at de innser at det begynner å bli fare for liv og helse for elevene, og at det gjøres alt som kan gjøres for å få en ende på streiken.

Les også: Stenger skolen når lærerne streiker

Vardal Ungdomsskole elever streik Gjøvik
Vardal Ungdomsskole elever streik Gjøvik

Kommunene alene med ansvaret

Bekymringsmeldingen fra Gjøvik kommune er sendt til fylkeslegen hos Statsforvalteren. Fylkeslege Harald Vallgårda har tatt varselet til orientering. Han har ikke ansvar for å følge opp situasjonen.

Harald Vallgårda

TATT TIL ORIENTERING: – Vi tar bekymringen for barn og unge til orientering. De hos Statsforvalteren som har mest med dette å gjøre, er de som jobber med barnehage og utdanning. De informerer Utdanningsdirektoratet om situasjonen i kommunen og i skolen, sier fylkeslege Vallgårda.

Foto: Arne Sørenes / NRK

– Om barn og unge blir rammet helsemessig, så er det kommunen som i første omgang har ansvar for at de får den hjelp de behøver, sier Vallgårda.

Fylkeslegen har sendt varselet videre til Statens helsetilsyn. Vallgårda forventer ikke tilbakemelding fra helsetilsynet.

NRK har tidligere meldt at Statens helsetilsyn ikke vurderer helsesituasjonen for barn og unge. Kommunikasjonsdirektør Nina Vedholm opplyser at dette ikke endrer seg med varsler fra kommunene.

Hun viser til Utdanningsdirektoratet.

Cathrine Børnes i Utdanningsdirektoratet (Udir) bekrefter at de har mottatt varselet fra Gjøvik kommune.

Vi innhenter informasjon og har løpende dialog med både statsforvalterne og Kunnskapsdepartementet om konsekvensene av streiken, sier divisjonsdirektøren.

Dette skjer etter at NRK meldte før helgen at ingen hadde oversikt over konsekvensene.

Cathrine Børnes

FØLGER SITUASJONEN: På spørsmål om forholdet mellom streikeretten og opplæringsretten, viser Børnes til departementsnivå.

Foto: Pressefoto/Utdanningsdirektoratet

Børnes kjenner til at mange av de streikerammede kommunene iverksetter tiltak rettet mot barn og unge, både på og utenfor skolen.

Arbeidsgiver kan søke om dispensasjon for enkeltpersoner til bestemte oppgaver, og begrunne søknaden med fare for liv og helse, eller andre vitale hensyn, sier hun.

Varsler opptrapping

Martin Skramstad kjenner til situasjonen i de berørte kommunene. Han er regiondirektør i KS Innlandet og har tett kontakt med de som håndterer streiken.

– Det vi også ser er at kommuner styrker helsetjenester, fritidstilbud, bibliotek og andre tjenester for barn og unge.

Martin Skramstad KS

KS FÅR RAPPORTER FRA KOMMUNENE: – Bekymringsmeldingen fra kommuneoverlegen i Gjøvik til Statsforvalteren viser at situasjonen er svært alvorlig for mange barn og unge.

Foto: Pressefoto/KS

Utdanningsforbundet har varslet at 300 nye lærere tas ut i streik fra onsdag i neste uke. Det melder NTB fredag formiddag. Dermed vil rundt 8 450 lærere være i streik.

Dette skjer dersom partene ikke kommer til enighet. Alternativt kan fare for liv og helse sette en stopper for streiken. Konflikten stanses da ved tvungen lønnsnemnd.

– Det er Statsforvalterne, og i siste omgang regjering og storting, som vurderer om det er så alvorlig at streiken bør avsluttes med tvungen lønnsnemnd, skriver Skramstad i en e-post til NRK.

Kunnskapsminister Tonje Brenna (Ap) møtte partene i dag klokka 14.

Les også: Riksmekleren kaller inn partene i lærerstreiken til nytt møte

Tonje Brenna
Tonje Brenna

Også riksmekler Mats Wilhelm Ruland har vært i møte med kunnskapsministeren fredag ettermiddag. Ruland opplyser at han vil ta kontakt med partene nå etter at de har snakket med ministeren.

Etter det NRK forstår oppfatter både kunnskapsministeren og Tor Arne Gangstø fra KS dagens samtale som god. Steffen Handal fra Utdanningsforbundet uttalte etter møtet at det ikke var lagt frem noe som kan bidra til en løsning i konflikten.

Arbeids- og inkluderingsdepartementet (AID) har ansvaret for å følge utviklingen i arbeidskonflikter. De skal også vurdere konsekvenser for liv og helse, eller andre alvorlige samfunnsmessige konsekvenser.

Kommunikasjonsavdelingen i AID opplyser i en e-post til NRK at terskelen for at myndighetene skal gripe inn i en streik er svært høy. Dette vil i så fall skje ved at arbeidsministeren fremmer saken for Stortinget.

Les også: Rektor: – Lærerstreiken er en av de største utfordringene noensinne

Rektor Nina Røvik. Bodø videregående skole. lærerstreik.
Rektor Nina Røvik. Bodø videregående skole. lærerstreik.

Flere saker fra Innlandet