Hopp til innhold

Kommunen sponset, kontingenten steg

Gjøvik kommune har mer enn halvert leieprisen for idrettshaller siden 2008. Flere idrettslag har allikevel økt medlemskontingenten i samme periode. Politikerne krever en forklaring.

Øystein Syversen, leder i Gjøvik idrettsråd

PRESSER OPP PRISENE: Øystein Syversen, leder i Gjøvik idrettsråd, på kunstgressbanen på Biri. Kunstgress er et av flere eksempler på kostnadskrevende tiltak de siste årene, mener han.

Foto: Dag Kessel / NRK

Ola Gram Dæhlen

RAMMEVILKÅRENE SKAL EVALUERES: Ola Gram Dæhlen, leder av utvalg for kultur og idrett i Gjøvik.

Foto: Gjøvik Arbeiderparti

Politikerne i Gjøvik kommune vil at alle barn, uansett bakgrunn og foreldrenes inntekt, skal kunne ta del i breddeidrett. I 2008 bestemte politikerne derfor at idrettshaller skulle subsidieres, og halleien er siden da blitt mer enn halvert. Men likevel øker kontingenten i flere idrettslag.

– Vi har klart å skaffe mer penger til haller og idrettslagene, men det ser ut til at kontingenten går opp likevel, sier Ola Gram Dæhlen, som er leder i utvalget for kultur og idrett i Gjøvik.

– Må revurderes

Dæhlen sier at hensikten i 2008 var å gi foreningene en mulighet til å skape breddeidrett for alle, men nå mener han at hele ordningen må gjennomgås.

– Nå skal vi ha en evaluering av idrettens rammevilkår, der idretten skal få komme med innspill. Deretter må vi vurdere en bedre målretting av de pengene vi bruker, sier Dæhlen.

Han ser ikke bort fra at politikerne vil fjerne subsidier til halldriften.

– Vi må prøve å stimulere idretten til å få med flere. Prisene må ned slik at flere kan bli med, sier Dæhlen.

Føler seg fanget

Leder i Gjøvik idrettsråd, Øystein Syversen, sier at han føler seg fanget av samfunnsutviklingen og forventninger fra foreldre, og at dette driver opp kostnadene på alt.

– Foreldre har ambisjoner på sine barns vegne og setter krav til hvordan klubben og laget skal driftes. Det settes høye krav til cuper, treninger og at treningsinnholdet skal ha høy kvalitet. Videre forventes det kompetente trenere og dyre treningsfasiliteter, sier Syversen.

Han har forståelse for at politikerne lurer på hvorfor kontingenten går opp, selv om hallene er blitt mer subsidiert.

– Det er naturlig at dette spørsmålet stilles, og vi i idretten skal også dokumentere hvorfor det har blitt slik, sier Syversen.

Kallerudhallen

REDUSERT LEIE: Gjøvik kommune reduserte leieprisen på flere idrettshaller for at alle barn skulle ha mulighet til å delta, uavhengig av foreldres inntekt.

Foto: Reidar Gregersen / NRK

– For mye toppidrettsfilosofi

– Har noe av den subsidierte halleien ført til færre dugnader?

– For noen lag kan dette ha skjedd, men dette gjelder nok ikke de fleste, sier Syversen.

Lederen av idrettsrådet mener at utviklingen de siste årene har skjedd på bekostning av breddeidretten, og han er åpen for en kraftig omlegging av satsingen.

– Jeg frykter at vi nå er kommet til et punkt der toppidrettsfilosofien har fått forrang. Ønsker vi dette, eller vil vi komme tilbake til breddeidretten hvor vi tilbyr sunn og god aktivitet til alle barn og unge, spør Syversen.

Flere saker fra Innlandet