Kommunen satser stort på møbelprodusent

Nesten 44 millioner kroner er Eidskog kommune villig til å sette av i forbindelse med at møbelprodusenten Vestre skal bygge fabrikk i kommunen. Det kan bety utsettelse av både svømmehall, gymsal og brannstasjon.

The Plus, møbelfabrikken Vestre AS skal bygge fabrikk i Eidskog

FABRIKK I SKOGEN: Møbelprodusenten Vestre AS skal bygge fabrikk på Magnor i Eidskog. Vestre produserer utemøbler for det offentlige rom.

Foto: Illustrasjon / Vestre

6. juni bestemte et enstemmig kommunestyre at de vil sette av 43,8 millioner kroner til å kjøpe tomt og opparbeide infrastruktur i et skogområde på Magnor. Rett ved svenskegrensa. Det gjør de for å berede grunnen for at møbelprodusenten Vestre skal etablere seg i kommunen.

Vestre skal investere 300 millioner i ny fabrikk i kommunen. Fabrikken skal stå ferdig innen 2022. Det skal gi mellom 30 og 70 arbeidsplasser.

– Mye penger

– Det er mye penger for en fattig kommune, men vi hadde ikke råd til å si nei. Vi må satse noe for å få noe igjen, sier Espen Fjeldbu.

Han sitter i kommunestyret for Arbeiderpartiet og fungerte som ordfører da saken ble bestemt i kommunestyret.

Møbelfabrikk Vestre

STOR SUKSESS: Selskapet har de siste årene gjort stor suksess med eksport til utlandet.

Illustrasjon: Vestre

– Vi trenger arbeidsplasser og skattepenger. Dette er ikke bare en fabrikk, men blir en turistattraksjon. Det er vanskelig å måle alt i penger, men dette er bra for kommunen og regionen, selv om det koster mye også for kommunen, sier Fjeldbu.

Dette er en stor investering for kommunen som er behandlet lynraskt. Det er foreløpig ikke klart hvor pengene skal tas fra.

– En politisk drøm

Sjefen i Vestre er imponert over jobben som både politikere og administrasjonen i kommunen har gjort for å legge til rette for den nye fabrikken.

– For oss er det helt avgjørende å få hjelp av kommunen til blant annet tomt, infrastruktur og regulering. Det er blitt gjort en imponerende jobb av kommunen. Det gjør en ny fabrikk på Magnor mulig for oss, sier Jan Christian Vestre, som eier og driver familiebedriften Vestre AS.

Han håper på byggestart allerede til høsten.

– Å få en slik mulighet er en politisk drøm, sier Fjeldbu.

Kommunen skal bruke nesten 19 millioner kroner til å kjøpe tomt og infrastruktur i forbindelse med etableringen av fabrikken.

Espen Fjeldbu

FORNØYD: –Eidskog kommune hadde egentlig ikke noe "valg". En slik fabrikk er det mange som ønsker seg, sier Espen Fjeldbu (Ap).

Foto: Privat

Kommunestyret har også bestemt å sette av ytterligere 25 millioner til opparbeidelse av infrastruktur i forbindelse med fabrikken. Det skal inngås en avtale med Vestre om leie av grunn på 40 år.

– Vi står for 19 millioner kroner. De 25 millionene er et lån til Vestre. Det er ikke sikkert at de velger å benytte seg av hele beløpet, men vi får tilbake penger over tid gjennom en leieavtale, sier Fjeldbu.

Det var politisk enighet om å sette av 44 millioner til etableringen av ny fabrikk.

– Det er ikke meningen at det skal gå utover noe annet. Vi bruker penger fra investeringsbudsjettet, sier Fjeldbu.

Likevel snakkes det om tidligere investeringer som er bestemt, men som må vente.

– Vi må nok skyve på noe. Det er mulig vi må utsette arbeidet med gymsal og svømmehall som ligger noe fram i tid. Det er også mulig vi må utsette det videre arbeidet med ny brannstasjon. Det sier Gjermund Fjeldskogen fra Fremskrittspartiet.

Han var likevel ikke i tvil om å si ja til at kommunen skulle bruke penger for å få Vestre til å etablere seg.

– Dette er en kjempemulighet, sier Fjeldskogen.

Vedtaket ble gjort bak lukkede dører og dokumentene i saken var unntatt offentlighet helt fram til torsdag ettermiddag.

– Det er naturlig at behandlingen av bedriftsetableringer må være lukket av konkurransehensyn. Dokumentene var kun midlertidig unntatt offentlighet til Vestre fikk presentert sine planer 29. juni. Ferieavvikling gjorde at dette tok tid, sier Fjeldbu.

Ikke alle visste om satsingen

Noen av kommunestyrerepresentantene som stemte ja hadde knapt hørt om storsatsingen før møtet.

– Det er ikke helt heldig å få en så stor sak på bordet uten noe særlig informasjon på forhånd, men når det gjelder bedriftsetableringer så kan ikke alle vite alt på et tidlig tidspunkt. Formannskapet og partilederne har etter det jeg vet informert de andre i partiet, sier Fjeldbu.

Etter det NRK kjenner til var det flere som visste lite om prosjektet før de fikk en presentasjon på kommunestyremøtet der de måtte si ja eller nei.

Kjell Ivar Pettersson (SV) sier det er uproblematisk at ikke alle visste så mye om prosjektet på forhånd.

– Partilederne var informert og de har fått et tillitsverv fra de andre i partiet. Det er ikke ofte man får slike muligheter, og det er helt naturlig å gjøre det man kan for å få det til, sier han.

Ap-ordfører Kamilla Thue er glad for at de har klart å få avtalen med Vestre i land. Hun og flere andre i kommunen har jobba i lang tid for å få det til.

Ordfører Kamilla Thue

FORNØYD ORDFØRER:– Det er en fantastisk følelse å få Vestre AS til å bygge ny fabrikk i Eidskog kommune, sier ordfører Kamilla Thue.

Foto: Vibeke Cederkvist / NRK

Hun sier at kommunen har en strategi om å skape vekst og utvikling i kommunen vår, og mener at dette er helt i tråd med det.

– Fabrikken vil gi oss mange nye industriarbeidsplasser samtidig som den mye mer enn en fabrikk. Her vil det skapes store ringvirkninger for eksisterende næringsliv og handelstand, samt bidra til at vi kan tiltrekke oss flere etableringer. Slik blir dette en helt riktig investering i framtida vår.

Hun utelukker ikke at investeringer må utsettes, men poengterer at ingenting er bestemt nå.

– Dette var en unik mulighet vi ikke kunne la gå fra oss, sier ordføreren, som kom tilbake til ordførerstolen for noen dager siden etter mammapermisjon.