Falt nesten ut av skolen- nå hjelper han andre

Fredrik (23) sto i fare for å droppe ut av skolen. Nå hjelper han andre. I snitt er det en «skolevegrer» i hver ungdomsskoleklasse – elever som sliter med å komme seg på skolen.

Fredrik Halvorsen i bakeriet på Promenaden.

BAKER BOLLER OG KAKER: Fredrik Halvorsen er utdannet baker, men det var ingen selvfølge at det skulle gå så bra. Han er glad for at han er blitt godt fulgt opp og nå står han på egne bein.

Foto: Ann-Kristin Mo / NRK

Hver eneste morgen prøver de å få ungdom på skolen, men hver eneste dag er det noen som ikke kommer. I Kongsvinger er det et eget støtteapparat for å motivere de som vegrer seg for å gå på skolen.

Mattis Stampen

VONDT: – Det er vondt å se hvor vanskelig mange elever og foreldre har det, sier Mattis Stampen, sosiallærer ved Kongsvinger ungdomsskole.

Foto: Ann-Kristin Mo / NRK

– Jeg har til og med vært hjemme på sengekanten hos elever som ikke vil på skolen. Dette er ungdom som sliter på mange plan, sier Mattis Stampen, sosiallærer ved Kongsvinger ungdomsskole.

Ofte kan det være mobbing, psykiske utfordringer eller problemer i hjemmet som ligger bak.

Forskning fra Universitetet i Stavanger, gjort blant elever fra sjette til tiende trinn, viser at minst en elev i hver skoleklasse har vanskelig for å komme seg på skolen – selv om de egentlig vil.

– Det rapporteres at det er et økt antall elever som sliter med denne problematikken, sier førsteamanuensis Trude Havik.

Fredrik ble baker

Da Fredrik Halvorsen gikk på ungdomsskolen, var han i faresonen for å droppe ut av skolen. Men han fikk hjelp.

I dag er han 23 år og baker på Promenaden i Kongsvinger.

Svein Moen og Fredrik Halvorsen i bakeriet.

BESØK AV TIDLIGERE MENTOR: Fredrik Halvorsen får fortsatt besøk av Svein Moen som fulgte han opp gjennom to og et halvt år, selv om begge er ute av prosjektet.

Foto: Ann-Kristin Mo / NRK

– Jeg var ikke så selvstendig og visste ikke hvordan ting funka. Det er godt å ha en i ryggen om du havner på feil spor, sier Fredrik.

Svein Moen var en av dem som hjalp ham. Han jobbet da med å motivere ungdommene til å gå på skolen og ved behov vise veien til andre deler av hjelpeapparatet.

I dag er Svein pensjonist, men tar likevel turen innom bakeriet iblant for å se hvordan det går med Fredrik.

– Det er utrolig moro å se Fredrik nå. Han har virkelig havnet på rett hylle i livet. Det er ikke sikkert at han hadde droppet ut av skolen, men jeg tror at alle kunne ha trengt en mentor i livet sitt i perioder, sier Moen.

I tillegg til å bake boller og kaker, veileder Fredrik og hjelper andre som trenger litt ekstra for å være en del av arbeidslivet, noe han synes er veldig givende.

– Jeg elsker jobben min, og dette er bedre enn jeg hadde drømt om, sier Fredrik.

Ole Kristoffer Andersen og Fredrik Halvorsen i bakeriet.

LÆRER BORT BAKING: Ole Kristoffer Andersen får god hjelp av Fredrik Halvorsen til å lære å bake. – Han har lært meg mye om gjærbakst, sier Ole Kristoffer.

Foto: Ann-Kristin Mo / NRK

– Små endringer kan gjøre stor forskjell

Oppmerksomheten rundt skolevegring er økende.

Forskere jobber nå med en modell for å finne skolevegrerne tidlig, i et samarbeid mellom Universitetet i Stavanger, NTNU og forskere fra Tyskland og Nederland.

Trude Havik

FORSKER PÅ SKOLEVEGRING: Trude Havik jobber sammen med flere andre forskere med en studie for å prøve ut en modell for å fange opp dem som sliter med å komme seg på skolen.

Foto: Jeanette Larsen / Jeanette Larsen

– Det gjøres en del forebyggende tiltak mot skolevegring i dag, men det er ulikt hvor tidlig og hvordan dette blir fulgt opp. Mange skoler og kommuner har planer, men noen følger bedre opp enn andre, sier førsteamanuensis Trude Havik.

I Kongsvinger kommune er målet å halvere antallet skolevegrere innen fire år.

– Vi gjennomgår fraværet til elevene hver måned. Det er viktig å sette i gang tiltak tidlig, da er det lettere å hjelpe dem, sier Anne Marte Stemsrud i Kongsvinger kommune.

Tine Marita Hytjan og Anne Marte Stemsrud

MOTIVATORER: Tine Marita Hytjan og Anne Marte Stemsrud i Kongsvinger kommune har jobben med å motivere de som sliter med å komme seg på skolen. De sitter ofte i den store trappa på Kongsvinger ungdomsskole for å være lett tilgjengelige.

Foto: Ann-Kristin Mo / NRK

Ofte kan små endringer gjøre en stor forskjell, forteller hun.

– Det kan være enkle ting som å gå sammen med dem til skolen eller møte dem ved døra til skolen om morgenen. Helt enkle ting kan gjøre at de kommer seg til skolen, sier hun.

Flere saker fra Innlandet