– Jeg må være ærlig om at jeg ønsker meg jobben

Tidligere justisminister Knut Storberget er søker til jobben som fylkesmann i Hedmark og Oppland. – Dette er en av de mest spennende jobbene du kan få her i landet, mener han.

Knut Storberget

VIL BLI FYLKESMANN: Stortingsrepresentant Knut Storberget søker jobben som fylkesmann i Hedmark og Oppland

Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix

Stortingsrepresentant Knut Storberget bekrefter i dag at han er søker til jobben som fylkesmann i det sammenslåtte Hedmark og Oppland. Storberget gir seg på Stortinget etter høstens valg, og tidligere i mars ble han valgt til leder i Hedmark Arbeiderparti.

– Det å være representant for den til enhver tid sittende regjering inn mot et område som har et så stort potensial som Innlandet, har jeg lyst til å være med på, sier han.

Man må gripe mulighetene vi har i primærnæringene i Hedmark og Oppland, sier han. Vi har et kjempepotensial i det grønne skiftet med å ta ut store verdier fra jorda og skogen, og der blir fylkesmannsembetet viktig, mener Storberget.

Tror ikke partitilhørighet blir viktig

– Jeg har såpass stor tiltro til regjeringen vi har nå at jeg tror de uansett plukker ut den som er best kvalifisert, sier Storberget. Med tanke på de utfordringene som kommer i framtida, tror jeg at kjennskap til fagfeltene som fylkesmennene rår over får stor betydning, sier han.

Storberget sier at han søker denne jobben først og fremst for å være med, uansett om det blir en borgerlig eller sosialdemokratisk regjering etter valget i september.

Frank Aarebrot

MENER STORBERGET PEKER SEG UT: Valgforsker Frank Aarebrot mener Knut Storberget er en sterk kandidat

Foto: NRK

Sterk søker

Professor i sammenliknende politikk, Frank Aarebrot, mener Storberget er en sterk søker. – Det er for lengst slutt på de tider hvor det var viktig å ha partiboka i orden for å bli fylkesmann, sier han.

– Det er ikke uvanlig at man får stillingen selv om det er en politisk motstander som sitter som statsminister. Ap- regjeringer har utnevnt Frp-ere til fylkesmenn, og borgerlige regjeringer har utnevnt SV-ere til fylkesmenn, så her har vi hatt hele spektret, sier han.

Aarebrot nevner som eksempel at Jens Stoltenberg utnevnte Lars Sponheim fra Venstre til fylkesmann i Hordaland.

Også under Gerhardsen ble borgerlige politikere utnevnt til fylkesmenn, sier han.

Dette er jo en hyggelig retrettsposisjon for fremtredende politikere, sier Aarebrot. Med sammenslåtte fylker blir det sjeldnere at disse stillingene blir lyst ledige.

Tidligere fylkesmann i Oppland, Christl Kvam bekrefter at hun også er en av søkerne. Hun var fylkesmann fram til januar 2016, og er nå statssekretær for arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie.

Jobben som fylkesmann i Hedmark og Oppland ble lyst ut før helgen, og søknadsfristen er 6. april.