HIAS må bygge nytt anlegg for rensing av vann til 150 millioner

Vannkvaliteten i Mjøsa blir dårligere, og HIAS må bygge nytt anlegg for rensing av vann. Prislapp: Nær 150 millioner kroner.

Vannkvaliteten i Mjøsa blir dårligere, og HIAS må bygge nytt anlegg for rensing av vann. Prislapp: Nær 150 millioner kroner.

Toril Hofshagen i Norsk Vann forteller at vannkvaliteten i Mjøsa er så dårlig at det må bygges et nytt vannbehandlingsanlegg.

Det betyr at utgiftene til vann- og avløp også øker for husstandene som hører til området.

– Vi har regnet litt på det, og tror at for en normal husstand så vil det innebære en økning i vannavgiften på 600 kroner per år, sier Morten Finborud, administrerende direktør i HIAS.

Morten Finborud

– Kundene må regne med å betale mer i fremtiden, sier Morten Finborud i HIAS.

Foto: Jan Egil Løvbak

Og dette er en kostnad folk bare må ta skal de ha rent vann i fremtiden?

– Ja, det er det.

Klimaendringene er årsaken

Det er endringer i klimaet som gjør at HIAS må bygge nytt.

– Utviklingen av vannkvaliteten i Mjøsa i dag er sånn at dagens anlegg på Hamar ikke lenger er det vi kaller en hygienisk barriere. Det betyr at vi må bygge et anlegg med mer vannbehandling enn vi har i dag, sier Finborud.

HIAS har hittil renset vannet med filtrering og UV-lys, men vannkvaliteten i Mjøsa er nå så redusert at de må bruke enda mer omfattende renseteknologi.

Det nye vannbehandlingsanlegg skal bygges på Nordsveodden i Ottestad, og skal stå ferdig en gang innen tre til åtte år. Investeringen betales av kundene.

Vannkvaliteten i Mjøsa er forverret

Vannkvaliteten i Mjøsa er forverret, og dette skyldes klimaendringer,

Foto: Jan Egil Løvbak

Kundene må ta regningen

– I dag er det ganske billig med vann og avløp, sier Toril Hofshagen, som er assisterende direktør i Norsk Vann.

Norsk Vann er en ikke-kommersiell interesse- og kompetanseorganisasjon for vann- og avløpssektoren.

– En vanlig gjennomsnittlig husstand betaler om lag 7.000 kroner i året for vann og avløp til sammen. Det er klart det blir noen prosents økning i årene fremover hvis vi skal klare å opprettholde den gode vann- og avløpstjenesten i Norge i et endret klima, sier Hofshagen.

Og klimaendringene merkes allerede i Mjøsa.

– Ja, vi merker allerede at kvaliteten i dyplagene i Mjøsa har en forverring som gjør at en må investere mer i mer avansert vannbehandling, for å sikre fortsatt topp drikkevann til innbyggerne.