Hopp til innhold

Skuffet over ministeren: – Jeg synes ikke han viste så mye sympati

TOLGA (NRK): Klima- og miljøminister Ola Elvestuen hadde få nye konkrete tiltak å komme med for ulverammede bønder i Hedmark.

Ola Elvestuen

LYTTET TIL LOKALBEFOLKNINGEN: Klima- og miljøminister Ola Elvestuen var på Tolga søndag ettermiddag for å høre på sauebøndene sine bekymringer.

Foto: Geir Olav Slåen

I sommer er 210 sauer drept av ulv i kommunene Tynset, Rendalen og Tolga. I den anledning ble Klima- og miljøminister Ola Elvestuen invitert til Tolga for å forklare hva regjeringen ønsker å gjøre med problemet, og lytte til den rammede lokalbefolkningen.

På torsdag ble en av de svenske ulvene som har angrepet sauene skutt, men det ble i dag klart, ved hjelp av undersøkelser fra Statens naturoppsyn (SNO) i Trondheim, at det fortsatt er to svenske ulver som er på frifot i området.

– Man må ha raskere uttak når det er skade, men vi vet jo at det er vanskelig. Dette er et beiteprioritert området, så det skal være en lav terskel for å ta ut rovdyr her, sier Elvestuen.

Ola Elvestuen

VIL HA BÅDE ULV OG PRIORITERTE BEITEOMRÅDER: Ola Elvestuen mener det er mulig å ha både rovdyr og beiteprioriterte områder i Norge.

Foto: Geir Olav Slåen

Vil ha både ulver og beiteområder

Han bedyret regjeringens mål om å ha både rovdyr og beiteprioriterte områder, men følte med bøndene som fortalte om sin frustrasjon søndag ettermiddag.

– Det har gjort inntrykk å høre hvilken betydning det har hatt for enkeltpersoner. Jeg har fått mange innspill til forebyggende tiltak som jeg skal ta med meg hjem, sier han.

Ministeren hadde få nye konkrete tiltak å komme med selv, men lovet gode erstatningspenger til de som er rammet.

– Du vil ha streifdyr, det vil man også ha i fremtiden. Så det er viktig å ha en høy beredskap for å ta raske avgjørelser når vi er i en situasjon som vi har her. Vi må også ha gode erstatningsordninger, og hele tiden se på om det er mulig å finne nye forebyggende tiltak som gir en større effekt.

Redd for at beitenæringen forsvinner

Flere av de oppmøtte var skuffet over mangel på nye konkrete tiltak. Ordfører i Tolga, Ragnhild Aashaug, er redd beitenæringa forsvinner helt på stedet om ikke politikken endres.

– Jeg synes ikke han har mye svar å komme med. Det vi opplever her er at det blir store tapstall med ulv i sauebesetninger og flere gir opp og beitenæringa forsvinner. For vår region vil det ha store konsekvenser, vi er veldig avhengig av landbruk direkte og indirekte.

Erling Aas-Eng

HADDE FORVENTET MER: Erling Aas-Eng, som er leder i Hedmark Bondelag er skuffet over svarene Elvestuen ga.

Foto: Bjørn Opsahl / NRK

Erling Aas-Eng, som er leder i Hedmark Bondelag forventet å få flere svar.

– Jeg er skuffet over å ikke få svar på hvilke ressurser som er tilgjengelige for å ta ut skadedyrene her og en jeg ville hatt mer avklaring i forhold til erstatning for bøndene som lider tapene vi ser nå. Jeg synes ikke han viste så mye sympati.

– Situasjonen er veldig alvorlig akkurat nå. Det er fortsatt stor skadepotensial med to gjenværende ulver, sier han.

Flere saker fra Innlandet