Frykter grustak vil ødelegge historisk museum

Klevfosmuseet frykter de gamle industribygningene blir ødelagt hvis de får et grustak som nærmeste nabo. – Bygningene kan rett og slett riste i stykker, sier lederen ved museet.

Klevfos industrimuseum

UØNSKET NABO: Ledelsen ved Klevfos mener at planene om et grustak på nabotomta kan ødelegge for museet.

Foto: Klevfos industrimuseum

Bare 500 meter fra det idylliske industriområdet fra 1800-tallet på grensa mellom Løten og Stange i Hedmark, planlegges det et nytt grustak. Anlegget skal blant annet sørge for stein til bygging av ny E6 og ny jernbane.

Det får ledelsen ved Klevfos industrimuseum til å steile. Som avisa Østlendingen skriver i dag, frykter de støv, støy og at mursteinsbygningene kan få sprekker fra stadige sprengninger av stein.

– Det blir ikke den idyllen det er i dag, sier museumsleder Håkon Tosterud til NRK.

Unikt industrimiljø

Klevfos Cellulose & Papirfabrik ble etablert i 1888 på grensa mellom Løten og Stange i Hedmark. Museet åpnet i 1986, og har hver sommer 7000-9000 besøkende. Publikum kan se fabrikken med papirmaskin og flere andre bygninger.

– Dette er den eneste gamle papirfabrikken som er bevart og miljøet er høyt prioritert av Riksantikvaren. Verdien av å få tak i fyllmasse må måles opp mot det å ta vare på gamle kulturminner, sier Tosterud.

To grunneiere utreder en utvidelse av steinuttaket som allerede er i området. Tosterud sier de merker sprengningene som allerede er i området «som små jordskjelv» inne i museet, men at de har gjort målinger som viser at bygningene ikke tar skade slik sprengningene utføres nå.

Klevfos industrimuseum

500 METER: Grustaket vil ligge omtrent 500 meter i fra Klevfos museum.

Foto: Klevfos industrimuseum/Anno museum

– Det nye steinbruddet vil være oppe i dagen, og bygningene her er ikke dimensjonert for et åpent steinbrudd 300 meter unna veggen. Hvis det blir realisert vil det dramatisk forandre hverdagen for oss, sier han.

– Vurderer alle muligheter

Gunnar Thorud er en av de to grunneierne som går med planer om å utvikle grustaket. Prosjektet er under utredning og om det skulle gå gjennom forsikrer Thorud om at de vil gjøre hva de kan for å skåne omgivelsene.

– Jeg har forståelse for at noen kan være bekymret for hvordan dette vil påvirke nærområdet, og vi prøver å få det til så det blir minst mulig sjenerende. Det er umulig å drive et grusstak uten støy, men det flere støydempende tiltak som kan benyttes. Vi ser på alle muligheter, sier han.

Det 100 dekar store området består i dag av skog med lav bonitet. Det er allerede utført flere støymålinger ved grustaket, som er planlagt omlag 500 meter fra museet.

– Vi tar alle innspill på alvor og om vi får grønt lys vil vi satse på et miljøvennlig grustak. Det vil si at vi ser nøye på beliggenheten og vil blant annet plante igjen for å skåne omgivelsene i størst mulig grad.