Kleiva får 4,5 millioner kroner

Rugeegg og millionbeløp løser konflikt i ulvesonen.

Kåre Kleiva

Kåre Kleiva har blitt enig med Landbruks- og matdepartementet om støtte til omstilling fra sauehold.

Foto: NRK

Produksjon av rugeegg og statsstøtte på 4,5 millioner kroner blir løsningen på en av de hardeste rovdyrkonfliktene i Norge de siste årene.

Ekteparet Kåre Kleiva og Eli Dørum på gården Nordre Strand i Elverum kommune undertegnet mandag en avtale med Landbruks- og matdepartementet om støtte til omstilling fra sau til rugeegg.

De får 4 millioner kroner i investeringstilskudd og 500.000 kroner i omstillingsstøtte som vederlag for å avvikle sitt sauehold i Letjerndalen i Elverum, i ett av kjerneområdene for ulv.

- Vi har fått prissatt leie av beiteretten. Vi har leid ut beiteretten til rovdyrene i 20 år. Det har vært uaktuelt å fraskrive seg beiteretten for all tid, sier Kåre Kleiva til Nationen.no.

Høyt konfliktnivå

Landbruks- og matminister Lars Peder Brekk kommenterer avtalen og uttrykker tilfredshet i en pressemelding på departementets nettsted tirsdag.

- Jeg er glad for at vi er kommet til en avtale om omstilling for Kåre Kleiva til ny produksjon. Vi har strukket oss langt for å få en løsning i ulvesonen i Elverum der det lenge har vært høyt konfliktnivå, sier Brekk.

Landbruksdepartementet begrunner omstillingsstøtten på 4 millioner kroner med særskilte kostnader forbundet med omstilling til en ny produksjon. Tilskuddet er fordelt mellom Landbruksdepartementet og Miljøverndepartementet med halvparten på hver.

Lars Peder Brekk sier at han er tilfreds med at de to departementene sammen bidrar til løsning av et langvarig høyt konfliktnivå i dette området innenfor ulvesonen.

Kamp for beiterett

Kåre Kleiva har i flere år vært i fremste rekke i sauebøndenes kamp for beiteretten i ulvesonen i Hedmark og andre rovdyrområder.

Denne kampen ble spesielt tilspisset sommeren 2007, da ekteparet på Strand nordre insisterte på at deres bortimot 300 sauer skulle fortsette å beite i Letjerndalen, der gården hadde beiterett.

Midt i juli i fjor fortalte Kåre Kleiva til NTB at minst 13 av dyrene i flokken var tatt av rovdyr elleve av ulv og to av bjørn.

Sammen med frivillige hjelpere holdt han da væpnet vakt over saueflokken, og en ulv ble skutt med henvisning til viltlovens nødrettsbestemmelse. Mattilsynet hadde lagt ned forbud mot beiteslipp, men Kleiva fikk i Sør-Østerdal tingrett medhold i at forbudet var ugyldig.