Klart nei i Lesja

Folket i Lesja sa klart nei til å slå seg sammen med nabokommunen Dovre. 75,94 stemte nei og 23,17 sa ja til Lesja-Dovre. Folkeavstemningen dro nær 7 av 10 stemmeberettigede over 16 år.