Klagefristen har gått ut: Mer ulvebråk i vente

Roviltnemndenes vedtak om å skyte 34 ulver skaper fronter. Ni organisasjoner har klaget på vedtaket.

Ulv Moss

Hvor mange ulv bør skytes?

Foto: http://viltkamera.nina.no/

Flere store organisasjoner klager på vedtaket om å skyte 36 ulver den kommende lisensjakta. Et knapt flertall av klagerne mener det må skytes flere ulver enn det rovviltnemndene har gått inn for.

En av dem er Norsk bonde- og småbrukerlag, med leder Merete Furuberg.

– Skal vi kunne ha beitebruk, jakt- og utmarks-muligheter i Norge, så kan ikke ulven ta over. Derfor må vi ha kontroll over ulvebestanden og det må tas ut mere ulv.

Merete Furuberg

FOR MANGE ULV: Furuberg håper nemnda vil ta ut flere ulv.

Foto: Vegard Grøtt

Flertallet vil skyte flere ulv

Tidligere i sommer møttes rovviltnemndene i Hedmark, Oslo, Akershus og Østfold for å avgjøre hvor mange ulver som skal skytes i lisensjakta 2017/2018. Innstillinga fra fylkesmennene var 28 ulver, nemnda valgte å øke tallet til inntil 36 ulver.

I går gikk fristen for å klage på vedtaket ut. Det kom inn ni klager. Et knapt flertall av klagerne mener det må skytes flere ulver og noen av dem vil forlenge jaktperioden innenfor ulvesona. Blant dem er ulike bondeorganisasjoner, Norskog og Norges Jeger- og fiskerforbund.

Det er så mye ulv at det ikke truer bestanden om det åpnes for mer jakt, sier Knut Arne Gjems som er leder i Norges jeger og fiskerforbund i Hedmark.

Han mener det også vil være konfliktdempende.

– Vi mener man må redusere belastningen ytterligere innenfor sona for å unngå slike skader som på Hadeland.

Tror ikke bestanden vil tåle det

Men i bunken over klagere er det også mange som mener at det åpnes for å skyte for mange ulver. Blant dem finner man Naturvernforbundet med generalsekretær, Maren Esmark.

– Det vedtaket som nemnda nå har fattet, vil i praksis ta ut svært mange av de helnorske ulvene som finnes. Vi er redd for at bestanden ikke vil tåle det.

Naturvernforbundet mener vedtaket rovviltnemndene har fattet er lovstridig. Det mener også WWF og Foreningen våre rovdyr med flere. I fjor stanset statsråd Vidar Helgesen nemndas vedtak om jakt innenfor ulvesona. Esmark tror det vil skje også denne gangen:

– Det er synd de har fattet et vedtak som er for høyt i forhold til antall dyr. Vi skulle ønske nemndene hadde tatt hensyn til både beitenæringen og rovdyrstammene, sier Esmark.

Maren Esmark

REDD FOR BESTANDEN: Maren Esmark tror ikke ulvebestanden vil tåle å ta ut 36 ulver.

Foto: Eirik Haukenes / NRK

Organisasjonene som går inn for å skyte mer ulv tror på sin side at det blir jakt innenfor ulvesona med lovendringen som ble vedtatt på Stortinget i vår.

I august møtes rovviltnemnde på nytt for å behandle klagene. Gjør de endringer blir det en ny klagerunde.

Står de ved vedtaket er miljødepartementet siste klageinstans og statsråden avgjør saken. Det skjedde i fjor.