Kjørte på hund, krangler med politiet

Knut Alfred Myren kjørte på en løs hund i april 2010. Siden har han kranglet med politiet om hvem som skal betale for skadene på bilen.

Knut Alfred Myren
Foto: Knut Sveen / NRK

Myren kjørte på en løs hund da han var på vei hjem til Våler i Solør.

– Etterpå snakket jeg med hundeeieren som sa at han ville dekke skadene på bilen. Dette dreide seg om rundt 3000 kroner. Han sa at han hadde forsikring, forteller Myren.

Myren mente det var riktig at hundeeieren betalte for skadene, fordi hunden gikk løs i båndtvangperioden.

Fikk motsatt råd fra lensmannen

– Etter en tid fikk jeg en telefon fra hundeeieren der han informerer meg om at han hadde hatt kontakt med Åsnes lensmannskontor. Der ble han frarådet å betale for skadene. De hadde sagt at det var min feil og at jeg blant annet kunne miste førerkortet, sier Myren.

Etter dette har han kranglet med politiet, på telefon og ved brevveksling. Myren mener politiet tok side i en sak der de skulle ha meklet.

– Jeg ble oppringt av en politibetjent ved lensmannskontoret og jeg følte at jeg ble presset til å ikke følge opp saken. Han sa jeg hadde en dårlig sak, sier Myren.

Knut Alfred Myren

Knut Alfred Myren med noen av dokumentene han har tatt vare på etter å ha kranglet med politiet i snart to år.

Foto: Knut Sveen / NRK

Men Myren ble etter undersøkelser mer og mer overbevist om at han hadde rett. Han fant blant annen en Høyesterettsdom der hundeeier ble dømt til å betale for skadene på kjøretøyet.

Les om dommen her: Notat, erstatningsrettslige spørsmål i forbindelse med skader ved sammenstøt mellom motorvogn og hund.

– Hvorfor bidrar Åsnens lensmannskontor til å dekke over en person som har utført en straffbar handling? For det er jo en straffbar handling å ikke ha hunden sin i bånd når det er båndtvang, sier Myren.

Jeg synes det er skremmende og rart at en lensmannsetat beskytter en person slik. Jeg har mistet tilliten til Åsnes lensmannskontor.

Knut Alfred Myren

– Vi gir råd til den som tar kontakt

Politiførstebetjent Håkon Brenna ved Åsnes lensmannskontor sier at hundepåkjørsler ofte er vanskelige og at det blir tatt en egen vurdering i hvert enkelt tilfelle.

– Det jeg kan si på generelt grunnlag er at vi forsøker å gi råd og veiledning til alle som kommer innom kontoret med en problemstilling. Dersom bare en av partene kommer innom så får han de råd og den veiledning som vi mener er best, sier Brenna.

– Har plikt til å stoppe

Lensmannskontoret fikk opplysninger om at Myren ikke hadde tatt kontakt med hundeeieren etter påkjørselen, noe han ifølge vegtrafikkloven er pliktig til.

– Det er rett og slett feil. Jeg pratet med henne som jeg tror var samboer eller kona til hundeeieren. Og jeg gikk bort dit, fordi jeg ville se hvordan det gikk med hunden. Dette har jeg vitner på, sier Myren.

Hundeeieren derimot sier til NRK at bilføreren som kjørte på hunden ikke stoppet eller tok kontakt. Så på dette punktet er det påstand mot påstand.

– Kan lensmannskontoret ha gitt feil råd?

– Politiet har ikke gitt feil råd i denne saken her. Når det kommer noen hit og spør oss om noe så gir vi svar på det. Og vi antar at folk snakker sant. Hadde bilfører også kommet innom og sagt til oss at han hadde snakket med hundeeier, da hadde vi gitt råd ut ifra det, sier Brenna.

Men hvem har rett?

Advokat Ketil Myhre ved advokatfirmaet Lohne Krokeide AS på Gjøvik er klar.

– Regelen er den at det gjelder et objektivt ansvar for hundeeier for skader som forvoldes av hund. Så om en hund løper ut i veien, en bil kjører på denne og bilen blir påført skader, så er det hundeeier som er ansvarlig for den skaden. Men det gjelder selvfølgelig unntak fra dette, hvor bileier er den som er mest å klandre. For eksempel der en hund sitter helt i ro, sier Myhre.

Flere saker fra Innlandet