Bøndene aksjonerer på E6

Om lag 70 bønder viser sin misnøye mot regjeringens forslag til årets landbruksoppgjøret ved å kjøre sakte på E6 mellom Ringebu og Fåvang

Bondeaksjon

Bønder i Gudbrandsdalen viste sin misnøye landbruksoppgjøret på Frya

Foto: Dag Kessel / NRK

Bondeaksjon

– Aksjonsviljen ser ut til å være stor blant bøndene, sier Kjell Arne Kaus, leder i Ringebu Bondelag

Foto: Dag Kessel / NRK

– Dette er spontan aksjon fra lokale bønder. Vi vil fokusere på vårt syn på forslaget som staten og regjeringen kom med til årets forhandling, forteller Kjell Arne Kaus, leder i Ringebu Bondelag.

For å vise sin misnøye mot regjeringens landbruksmelding arrangerte bondelagene i midt-Gudbrandsdalen en «kjør sakteaksjon» med traktorer på strekningen mellom Ringebu og Fåvang.

Vi samlet om lag 30 traktorer som kjørte i kolonne fra Fåvang opp til Frya. Der møtte vi dem som kom fra Nord- og Sør Fron, så til sammen var vi en ca. 70 traktorer, sier Kaus.

Aksjonerer for jordbruksoppgjøret

Bondeaksjonister

Om lag 70 bønder møttes i dag for å vise motstand mot statens tilbud til bøndene

Foto: Dag Kessel / NRK

–Aksjonsviljen ser ut til å være stor blant bøndene, sier Kaus, som tror flere bønder kommer til å aksjonere rundt om i Norge de kommende dagene.

Aksjonen er en reaksjon på tilbudet staten la på bordet for årets jordbruksoppgjør. Det ble i går brudd i forhandlingene, etter at partene hadde vært i møte for å diskutere jordbruksoppgjøret.

– Siden vi produserer det som alle trenger, nemlig mat, synes vi at vi bør få bedre betalt for jobben vi gjør. Vi synes dermed det er viktig å aksjonere, slik at vi får belyst utviklinga i norsk landbruk, sier Kaus.

Statens reelle tilbud ligger på 625 millioner kroner, og avstanden er dermed på 1,6 milliarder kroner.

Skapte trafikkfarlige situasjoner

Politiet i Gudbrandsdal politidistrikt fikk inn flere meldinger fra frustrerte trafikanter under dagens kolonnekjøring langs E6.

Vi fikk inn flere meldinger om stygge forbikjøringer under aksjonen. Mange vogntog skapte svært farlige trafikksituasjoner på E6, forteller operasjonsleder Atle B. von Obstfelder i Gudbrandsdal politidistrikt.

Kjør sakteaksjonen foregikk midt i rushtiden, til stor frustrasjon for mange bilførere

.