Kjøpte sex: Anmelder uthenging på Facebook

En av de tre mennene som i helga ble navngitt på en Facebook-profil til ei kvinne i Lillehammer fordi de har kjøpt sex av en ung mann, har anmeldt saken til politiet.

Politioverbetjent Øyvind Bjerke er ikke overrasket over omfanget.

ETTERFORSKER: Politioverbetjent Øyvind Bjerke i Lillehammer bekrefter at de har mottatt en anmeldelse fra en av mennene som ble navngitt på ei Facebook-side i helga.

Foto: Arne Sørenes / NRK

– Jeg kan bekrefte at vi har tatt imot en anmeldelse i dag. Det går blant annet på trakassering på Facebook, offentliggjøring av bilde, navn og så videre, sier politioverbetjent Øyvind Bjerke i Lillehammer.

I helga la ei lillehammerkvinne ut navn og bilde av tre menn i en sexkjøpsak på sin private Facebook-konto.

Innlegget til kvinnen kom på bakgrunn av en nylig avsagt dom mot en mann som har utnyttet forholdet han hadde til en annen mann for å skaffe seg seksuell omgang, skrev avisa Gudbrandsdølen Dagningen i helga.

I tillegg til bilde av den dømte la kvinnen ut bilde av to andre menn som har fått bot etter å ha kjøpt seksuelle tjenester av den fornærmede.

– Folk må besinne seg

Kvinnen som nå er anmeldt har fjernet innlegget der hun navnga mennene, men har fått en rekke reaksjoner, både negative og positive. Mange av kommentarene har vært direkte trusler.

I forgårs gikk hun ut og skrev på sin Facebook-profil at hun nå hadde blitt «den store stygge ulven i saken».

Personer med nær tilknytning til kvinnen har også skrevet på Facebook at det vil få store konsekvenser dersom noen sårer eller gjør kvinnen vondt.

Denne måten å bruke Facebook på tar politiet svært sterk avstand fra.

– Jeg synes dette er fryktelig trist. Nå må folk la domstolene avgjøre disse sakene og la saken gå sin gang. Folk må besinne seg. Det er alvorlig å legge ut trusler på denne måten, og dette ser vi svært alvorlig på, sier forteller Bjerke.

– Kan politiet på egen hånd ta initiativ til etterforskning av trusler fremsatt på Facebook?

– Ja, politiet kan sette i gang etterforskning hvis truslene er alvorlige nok, avslutter Øyvind Bjerke.

Etterforsker videre

I går reagerte bistandsadvokaten til den fornærmede i saken, Nina Braathen Hjortdal, på at kvinnen hadde offentliggjort navnene på de tre mennene.

– Jeg er generelt skeptisk til sosiale medium som en arena for slike diskusjoner, og denne saken er et godt eksempel på at slike publiseringer kan bli helt feil, sa advokaten.

Nå har altså saken blitt anmeldt. Foreløpig ligger anmeldelsen til vurdering hos retts- og påtaleavdelingen hos politiet i Lillehammer, men saken vil bli etterforsket.

– Sannsynligvis vil det etter hvert bli innkalt folk til avhør i denne saken, sier politioverbetjent Øyvind Bjerke.

– Hva er det denne kvinnen, som nå er anmeldt, risikerer etter å ha lagt ut det hun gjorde på Facebook?

– I verste tilfelle så kan det hun ha gjort være straffbart. Du krenker privatlivets fred, det er plagsom adferd og du uroer andre. Vi har hatt lignende saker, men det er ikke ofte slike ting skjer, sier Øyvind Bjerke.