Hopp til innhold

Kjemper for trebru over Mjøsa

– For meg er det et nederlag hvis man skal binde sammen de to største trefylkene i landet med ei stålbru, sier Even Mengshoel, styreleder i Mjøsen Skog.

Den nye Mjøsbrua bør bygges i tre, mener styrelederen i Mjøsen Skogeierforening. 
Han mener det blir helt feil at skogfylkene Hedmark og Oppland bygger den nye brua i betong.

Mjøsen vil ha trebru over Mjøsa

Kryss Biri

Statens vegvesen foreslår å bygge den nye brua over Mjøsa i stål og betong.

Foto: Statens Vegvesen

Mjøsen Skog har ikke gitt opp forslaget om å bygge den nye Mjøsbrua i tre.

– Dette er en unik anledning til å sette spennende trebruk på kartet og vise framtidsrettede, innovative løsninger i tre, så jeg har ikke gitt opp, konstaterer Even Mengshoel, styreleder i Mjøsen Skog til NRK.

Tre ble forkastet

Den nye Mjøsbrua ble først lansert som verdens største limtrebru, men Statens vegvesen forkastet forslaget. De mener planene om å bygge verdens største trebru i Innlandet blir for omfattende, både kostnadsmessig og estetisk.

Vegvesenet anbefaler heller å bygge en såkalt extradozed betongbru, fordi de mener den er gunstig kostnadsmessig, og er basert på velkjente prinsipper.

– Vegvesenet sier de bygger på velkjente prinsipper. Jeg synes dette også bør være en anledning til å utvikle tremekanisk næring med å finne gode og fremtidsrettede løsninger, mener Mengshoel.

Dyr plassering

Han understreker at han ikke er kjent med kostnadene for de ulike forslagene til den nye Mjøsbrua, eller hvor stor kostnadsforskjellen er på å bygge i tre eller i stål og betong.

Men han mener likevel bygging i tre må vurderes, selv om det skulle koste samfunnet ekstra.

– Hverken vegvesenet eller politikerne valgte den billigste plasseringen for å bygge ny bru over Mjøsa. Jeg hørte ikke at det var en vanskelig avgjørelse, bare at det alternativet var noen hundre millioner dyrere, påpeker styrelederen i Mjøsen Skog.

Prislappen for å bygge den nye brua sør for den eksisterende brua er cirka 200 millioner kroner dyrere enn alternativet lenger nord.

Totalt vil den nye Mjøsbrua koste om lag tre milliarder kroner.