Sentral politiker: – Nesten rart jeg ikke er tiltalt

– Det er nesten rart ikke jeg er tiltalt i denne saken, og det er flere som må ha visst noe, sier en tidligere svært sentral politiker i hjemkommunen til den underslagstiltalte kirkevergen.

Richard Røed

Akttor Richard Røed presset den tidligere politikeren hardt.

Foto: Trond Ivan Hagen / NRK

Han utbrøt dette etter at han hadde blitt kjørt av aktor på hva han visste og ikke viste om kirkevergens handlinger. Politikeren satt i en årrekke i Fellesrådet da den nå underslagstiltalte mannen var kirkeverge.

– Visste om prakisen

Politikeren bekreftet det den tiltalte har sagt i retten:

  • Det var en privat sak mellom kirkeverge og pårørende om stell av for eksempel graver.
  • Dette skjedde ofte utenfor arbeidstid, og betaling var kontant før kirkevergen opprettet Visa-kortet. Politikeren visste om Visa-kontoen.
  • Han visste om at kortet ble brukt til sosiale arrangementer.

– I stedet for å bli tatt fra et kirkebudsjett som ikke hadde penger, så ble det tatt herfra, sa den tidligere svært sentrale politikeren.

Han var sjøl med på slike opplegg uten at han reagerte på det, blant annet en juleavslutning.

– Tiltalte har sagt at pengene gikk tilbake til kirka, hvorfor var det da privat, spurte aktor Richard Røed?

– Det var mange faktorer her. Det var snakk om stillingsreduksjoner. Det er en dobbeltsidighet her, sa politikeren.

Han beskrev den økonomiske situasjonen som vanskelig.

Aktor ville vite hva de diskuterte for å bedre den økonomiske situasjonen, ikke minst festeavgifter.

– Det poensialet var sterkt overdrevent, hevdet politikeren, som hevder at han ikke visste at det ble drevet inn på si av kirkevergen.

Fortsatt tillit

Politikeren sa i retten at han fortsatt har tillit den underslagstiltalte kirkevergen.

– Han er ikke dømt, og forklaringa jeg har fått er at det gikk til kirkelige formål.

Men han innrømmet at dersom aktor har rett og at det er brukt penger på en rekke formål som studieturer, gaver og liknende, så ville ha følt seg ført bak lyset.

– Det visste jeg ikke og jeg blir lei meg og overrasket hvis det er riktig, sa politikeren.

Han la også til at dersom det stemte mye av det aktor sa, så burde han nesten sjøl vært tiltalt, og at andre også burde visst.

Manglet bilag

Hedmark Revisjon ble hyret inn for å se på regnskapene i 2010 og 2011. Det var rapporten de leverte i 2012 som førte til at kirkevergen ble anmeldt. Hedmark Revisjon fant en rekke transaksjoner på Visa-kortet som kirkevergen disponerte som de mente ikke hadde noe med kirkens virksomhet å gjøre.

Daglig leder Morten Alm Birkelid forklarte i retten at det handlet om leie av bil, bensin, minibankuttak, overføring til kirkevergen og andre. Det fantes ikke bilag på dette. Revisjonen fant også at oppgaver var utført uten at det var oppgitt til skattemyndighetene og at innbetalinger av festeavgifter var ført inn på Visa-kontoen.

Revisjonen fant at det manglet 970.000 kroner på bankontoene i forhold til hva som sto på kontoene.

Flere saker fra Innlandet