Kirkeverge-saken: – En lettelse at en tiltale er klar

En tidligere kirkeverge i Østerdal er tiltalt for å ha tatt 2,7 millioner kroner av kirkens midler. – At tiltalen er klar er en lettelse for mange, sier prost i Sør-Østerdal, Sevat Lappegard.

Sevat Lappegard

Folk er skuffet og bitre over at det har forsvunnet penger, men samtidig lettet over at en tiltale er klar, sier prost i Sør-Østerdal, Sevat Lappegard.

Foto: Linda Vespestad / NRK

En mann i 40-årene i Østerdalen er tiltalt for utroskap og underslag på til sammen 2,7 millioner kroner. Pengene har han tatt fra menighetsrådene og fellesrådet der han jobbet som kirkeverge i flere år. Politiet mener saken fremstår som meget alvorlig.

– Det er store beløp som kirkevergen har tilegnet seg gjennom mange år. De fornærmede har trodd at de har hatt penger, men det har vist seg at de ikke har hatt det. Dette har pågått over minst 10 år, og da blir det fort penger av det, sier politiadvokat og leder for økomkrimseksjonen ved Hedmark politidistrikt, Richard Røed.

– Slitsomt for folk

Richard Røed

Aktor i saken og leder for økokrimseksjonen i Hedmark politidistrikt, Richard Røed, mener saken er svært alvorlig.

Foto: Linda Vespestad / NRK

Det økonomiske utroskapet skal ha pågått siden 2002, og fram til 2012 da eks-kirkevergen ble anmeldt. Da trodde man at det dreide seg om et tresifret beløp, men ifølge tiltalen er det snakk om til sammen 2,7 millioner kroner.

Økokrimseksjonen i Hedmark politidistrikt har etterforsket saken i cirka to år, og nå er altså tiltalen klar. Det er en stor lettelse for mange i den aktuelle kommunen.

– Denne saken har vært veldig slitsom for folk. Det har gått veldig lang tid. Folk har vært opptatt av dette, fordi det har berørt fellesskapets midler. Det har vært mye usikkerhet og ubehag i disse årene, sier prost i Sør-Østerdal, Sevat Lappegard.

Saken har vært et tema i den aktuelle kommunen i lang tid, og mange har lurt på hvordan den skulle ende. Det som har skjedd berører mange i bygdene som er involvert.

– Det er skuffende, og det jeg kaller et tillitsbrudd når det viser seg at styrende organ delvis blir holdt utenfor det som skjer, og delvis blir ført bak lyset. Folk føler seg lurt, og det er ikke noe kjekt.

– Falsk regnskap

Den tiltalte skal ha underslått nesten én million kroner fra menighetsrådene ved at han har tatt på seg regnskapsførerjobb for dem. Han skal ha ført et falsk regnskap, samtidig som han forsynte seg av penger som har stått på disse kontoene.

– For å holde dette skjult har han ført et uriktig regnskap for disse menighetsrådene. I tillegg er han tiltalt for utroskap mot Fellesrådet ved at han har utført jobben som han skulle som kirkeverge, og sørget for at penger for dette arbeidet ble satt inn på en konto som han har hatt full rådighet over. Dette dreier seg om 1,7 millioner kroner, sier politiadvokat Røed.

Når det gjelder utroskapen mot Fellesrådet så skal den tidligere kirkevergen ha tatt på seg arbeid som blant annet opprettelse og vedlikehold av gravmonumenter, opprettelse av gravefond, salg av blomsterkasser, kopiering og trykking av salmer og utleie av kirkelokaler og tjenestebil.

Betalingen for tjenestene har blitt gjort til en konto som han disponerte, ifølge tiltalen.

Føler seg bitre

Pengene som skal være underslått fra menighetsrådene er innsamlede midler som kollekt, gaver og frivillig arbeid.

– Kirkens økonomi består at to deler. Det er offentlige midler, og så er det menighetsrådenes egne regnskap. Det siste er den frivillige økonomien som folk har bidratt med av godhet, arbeidslyst og dugnad. Derfor føles det ekstra bittert når dette skal ha blitt misbrukt, sier Lappegard.

– Utrolig at dette ikke ble oppdaget

Det mange undrer seg over er hvordan dette kan ha pågått i ti år uten at noen oppdaget noe. Politiet har ikke fått klarhet i dette, og det er også et sentralt spørsmål som opptar prost Lappegard.

– Systemene skal være slik at det skal være umulig over lengre tid å utføre slike operasjoner som dette. Dette skal ha pågått i ti år, og det er nesten utrolig at vi ikke har klart å oppdage det tidligere.

Det var kontrollsystemer som avslørte at ting ikke var som det skulle med økonomien i menighetsrådene. En revisjonsrapport ble utarbeidet i 2012. Den viste at det var en manko på nesten én million mellom menighetsrådenes regnskap og det som befant seg på bankkontoene.

– Man kunne gjerne ha ønsket for alle parter at dette hadde blitt oppdaget mye tidligere. Muligens at det er gjort i god hensikt, men problemet her er at det er brukt midler og penger uten at styrende organ, menighetsråd og slike har gjort vedtak eller hatt innsyn i det som har skjedd, sier Lappegard.

Vil ikke kommentere

Økonomisk har det rammet menighetsrådene hardt.

– Det sier seg sjøl at når én million kroner har blitt borte, så er det mye penger for små menighetsråd. Her er det snakk om fire små og et større menighetsråd, og det er også snakk om en større testamentarisk gave som er borte. Det er også en del bitterhet knyttet til det.

Mannens forsvarer, advokat Ida Andenæs, vil foreløpig ikke kommentere tiltalen siden hun ikke har snakket med sin klient om saken. Hun vil derfor ikke si noe om hvordan han stiller seg til skyldspørsmålet.

Flere saker fra Innlandet