Kirkeansatt har tilstått underslag av 3,4 millioner kroner

En tidligere ansatt ved et kirkelig fellesråd i Vestoppland møter på tirsdag i tingretten siktet for grovt underslag av 3,4 millioner kroner.

Gjøvik tingrett - Grua-drapet

TILSTÅTT: Mannen har tilstått underslag av 3,4 millioner kroner fra et kirkelig fellesråd.

Foto: Lars Erik Skrefsrud / NRK

Mannen har tilstått og saken går dermed som en tilståelsessak i Gjøvik tingrett. Noe som også betyr at det ikke er tatt ut en ordinær tiltale mot mannen, men kun en siktelse.

Mannens forsvarer Håvard Fremstad vil ikke kommentere saken utover at hans klient har erkjent straffskyld.

Påtalemyndigheten har varslet at det trolig vil bli lagt ned en påstand om to års fengsel og at mannen må betale tilbake pengene, men ønsker heller ikke å kommentere saken før rettssaken.

– Kjedelig sak

Ifølge siktelsen var mannen ansatt som økonomiansvarlig i et kirkelig fellesråd i Vestoppland da han fra mai 2006 til september 2014 overførte penger fra fellesrådets kontoer til seg sjøl.

Det var den nye økonomiansvarlige sammen med den forrige kirkevergen som fikk mistanke om at det var begått underslag da regnskapet for 2014 ble gjennomgått. Fellesrådet kontaktet så politiet.

Lederen for fellesrådet i Gjøvik roser de to for å ha oppdaget underslaget.

– Det er en kjedelig sak både for kirken og den det gjelder. Vi har nå endret rutiner og mannskap slik at vi nå har ny regnskapsfører og ny kirkeverge, og jeg vil påpeke at den tidligere kirkevergen ikke på noen måte kan klandres for det som har skjedd, sier leder Jan Erik Aasheim.

Også den nye kirkevergen sier til NRK at de har hatt en total opprydding og med nye folk og nye regnskapsrutiner. De forsøker å legge saken bak seg og gå videre.

– Finurlig

Undersøkelser avslørte at penger hadde forsvunnet fra fellesrådets kontoer gjennom flere år. Aasheim stiller seg undrende til at revisjonsselskapet som har godkjent regnskapet i alle disse årene ikke oppdaget underslaget.

Det samlede beløpet er på 3,4 millioner kroner, og i hovedsak er det snakk om kommunale tilskudd, ikke kollekt eller gaver til menighetene.

– Jeg tror ikke jeg skal gå innpå de metodene han har brukt, men det er skjedd litt sånn finurlig. Som regnskapsansvarlig for oss hadde han tilgang til kontoer som han har manipulert med.

Fellesrådet er forsikret mot bedrageri slik at de vil få tilbake pengene som er underslått.

To underslag-saker

Dette er andre gang en ansatt i et kirkelig fellesråd i Hamar bispedømme skal ha underslått penger fra kirka. Fra før er en tidligere kirkeverge i Nord-Østerdal tiltalt for underslag på til sammen 2,7 millioner kroner. Han nekter straffskyld.

Rettssaken mot ham går i februar.