Kirka vokser til himmels under koronakrisen

Da kirkedørene ble stengt, startet kirka en offensiv i sosiale medier. 1,5 million nordmenn har til nå fulgt med på gudstjenester som strømmes på nett. Det er en økning på 2500 prosent.

Prost i Sør-Østerdal
Foto: Trond Ivan Hagen / NRK

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten.

Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Da kirkedørene ble stengt, startet kirka en offensiv i sosiale medier. Gudstjenester og andakter blir strømmet, babysang, konserter og andre kulturelle arrangementer legges direkte eller i opptak ut på sosiale medier. Prester har nettchatter og opplever stor pågang.

– Vi opplever en enorm kreativitet på de digitale plattformene, sier informasjonsdirektør i Kirkerådet, Ingeborg Dybvig.

Profilering lokalt

I Sør-Østerdal åpnet de raskt det digitale rom da kirkedørene ble stengt.

– Alt ble kastet om på kort tid, sier prost i Sør-Østerdal, Ole Kristian Bonden.

Allerede lørdag etter at de strenge tiltakene ble vedtatt, spilte soknepresten inn en minigudstjeneste på 10 minutter som ble lagt ut på nettet.

Korte andakter og gudstjenester på 10 minutter spilles inn, babysang blir overført på Facebook, påskeevangeliet skal spilles inn av 20 personer fra seks til 96 år. I påska skal kirkeklokkene streames når påska ringes inn.

Og folk strømmer til tilbudene.

– Vi hadde 4000 visninger på en minigudstjeneste. Det er ikke vanlig for oss, smiler Bonden, som er imponert og stolt av alle kolegaene.

Enorm vekst

Informasjonsdirektør i Kirkerådet, Ingeborg Dybvig har enorme tall nasjonalt:, i tillegg kommer de lokale kontoene.

  • 1,5 millioner brukere har sett videoene som kirka har lagt ut. Det er en økning på nesten 2500 prosent.
  • Kirkas nasjonale Facebook-konto har fått 6000 flere følgere.
  • En andakt hadde 100.000 visninger og ble sett i 70.000 minutter.
  • 10. mars ble en post på Instagram sett 6000 ganger. Den 14. mars da regjeringa hadde lagt fram de mange koronatiltakene ble en post sett 36.000 ganger.

Tro og håp

Informasjonsdirektør Ingeborg Dybvig

STOR VEKST: informasjonsdirektør Ingeborg Dybvig forteller om en enorm vekst.

Foto: Kirkerådet

Dybvig tror mange søker håp og tro i en utrygg tid, og at det er årsaken til den kraftige økninga.

–Da kirkedørene ble stengt, ble dette gode alternativer. Prester og andre i kirka bruker de digitale flatene aktivt, sier hun.

Dybvig ser at mange flere søker til kirka i krisetider, og at mange opplever ensomhet.

– Vi søker også å nå folk som ikke bruker sosiale medier. Mange prester bruker mye tid på å ringe rundt til gamle og engstelige, sier hun.

Lys og håp

prost i Sør-Østerdal, Ole Kristian Bonden

STENGT: Kirka er mer til stede på digitale plattformer etter at kirkedørene stengte.

Prost Ole Kristian Bonden tror mange ville ha oppsøkt kirka i den krisetida vi er inne i nå for å søke trøst og tenne lys. Nå bruker en alle alternativene som vokser fram. Det betyr at kirka også når nye grupper.

Sjøl om Bonden synes det er flott at folk bruker sosiale medier, så tenker han at situasjonen også er trist, og at ikke noe kan erstatte fullt ut det å komme sammen og møtes.

Han og hans kollegaer bruker derfor mye tid på å nå de som ikke er på sosiale medier via telefon og chatter.

Han ser fram til neste påske da alt forhåpentligvis er mer normalt igjen.

Men han tror også noe er varig endret, og tror høytidene blir endret.

– Vi kommer til å ta med oss noe av erfaringene videre, sier han.

Flere på sosiale medier

Dybvig tror også at flere kan komme til å bruke kirkas tilbud på digitale flater, også etter at koronakrisen er over.

– Vi har for eksempel fått tilbakemeldinger fra folk som ikke visste at babysang fantes som tilbud, og de sier at vil fortsette å ha det på sosiale medier også etter at koronakrisa er over.

For Den norske Kirkes egen del sier hun at de har lært og lærer mye om digitale tilbud nå.

– Resultatet kan bli at det digitale tilbudet øker en god del, sier hun.

Status Norge

Sist oppdatert: 30.05.2020
8425
Smittet
28
Innlagt
237
Døde