Millionstrid om fjellkiosk ved Besseggen

Serveringsstedet i Jotunheimen har blitt stridstema mellom Statens vegvesen og den tidligere driveren. Hun krever 68 millioner kroner i erstatning etter å ha mistet kontrakten.

Millionstrid om kioskdrift ved Besseggen

STRIDENS KJERNE: Kiosken ved foten av Besseggen gjester tusenvis av tørste og sultne turgåere hvert år. Den tidligere driveren er misfornøyd med å ikke lenger drifte kiosken.

Foto: Even Lusæter / NRK

Etter over 40 år mistet i fjor Grete Hølmo og familien retten til å drive kiosken ved Gjende i Jotunheimen, et sted der opp mot 40 000 turister årlig passerer når de skal gå Besseggen.

– Det har vært tungt for hele familien. Jeg vet ikke hvordan fremtiden ser ut, sier Hølmo.

Etter flere års uenighet om den videre driften, inngikk 62-åringen og Statens vegvesen en tiltredelsesavtale om kiosken, for at vegvesenet skulle kunne starte arbeidet med å gjøre området til et ikonpunkt på norske turistveier. Vegvesenet ønsket at kiosken skulle drives i statlig regi, det gjorde ikke Hølmo.

Mener driverne ikke er byttet ut

Partene var uenige om festekontrakten Hølmo hadde på kiosken og et tilhørende parkeringsareal frem til 2034. Konflinkten havnet derfor i tingretten der 62-åringen ble tilkjent 18 millioner kroner i erstatning for at hun ikke lenger får drive i området. Det var fem millioner mer enn vegvesenet tilbød. Hølmo var ikke fornøyd med summen og anket. Nå skal lagmannsretten ta stilling til hvordan overtakelsen skal erstattes.

I dag driver en annen lokal aktør kiosken etter at selskapet vant anbudsrunden fra staten i fjor. Hølmo mener hun er byttet ut med de nye driverne. Det avviser Statens vegvesens advokat Steinar Mageli, som denne uken var på befaring ved foten av Besseggen.

– Det skal bygges ut i betydelig grad så det er ikke slik at eiendomsmassen er lik. Det er flere endringer som er gjort, opplyser han.

– Hvorfor var det nødvendig å fjerne en privat aktør fra dette prosjektet?

– Det har sammenheng med at turistveiprosjektet skal bygges opp som et ikon. Da er det nødvendig å få inn aktører som kan drive. Det ble lyst ut en kontrakt og en annen lokal aktør vant kontrakten, sier Mageli.

Besseggen

BESSEGGEN: Hvert år tar tusenvis av turister turen over Besseggen. De aller fleste passerer kiosken ved Gjende ved start og slutt.

Foto: Hallvard Østrem / NPK

Fremtiden er uviss

Det var Hølmos far som startet familiebedriften på 1970-tallet. Familien mener avtalen de inngikk med vegvesenet om salg ble gjort under trusler om tvang.

– Er du bitter?

– Ja, absolutt.

Både hun og de to barna var innstilt på å drive kiosken videre. Nå er hun usikker på hva fremtiden bringer.

– Jeg har ikke jobb. Jeg vet ikke hva jeg skal gjøre, sier hun.

Lagmannsretten skal nå ta stilling til hvor stor prisen skal være for å kjøpe ut Hølmo. Hun krever fortsatt 68 millioner kroner som i tingretten. Statens vegvesen mener riktig sum for overtakelsen er 13 millioner kroner.

Grete Hølmo

SINT: Hølmo mener hun gjennom flere år har fått signaler om at hun kunne drive videre i samarbeid med Norske turistveger. Nå har en annen lokal driver tatt over kiosken.

Foto: Even Lusæter / NRK