Kastet ut fra barnehagen – vant i retten

KONGSVINGER (NRK): Femåringen mistet plassen i barnehagen. Nå har retten gitt familien barnehageplassen tilbake. – Dette er en viktig og prinsipiell sak, sier Foreldreutvalget for barnehager.

Ole Jonny Baanrud og Tina Kristin Baanrud med en bunke papirer.

GIKK RETTENS VEI: Foreldrene Ole Jonny og Tina Baanrud gikk rettens vei etter at de mistet barnehageplassen i Myrulla barnehage. Glåmdal tingrett fant styrets vedtak om utestengelse ugyldig.

Foto: Ann-Kristin Mo / NRK

Foreldrene stilte spørsmål rundt rutinene for kontantkassa i den private barnehagen. Det endte med at datteren mistet barnehageplassen.

Glåmdal tingrett fant utestengelsen ugyldig. Dommen ble nylig rettskraftig.

Stor belastning for familien

– Vi er lettet. Det har vært en stor belastning. Saken har gitt oss mange søvnløse netter. Nå ser vi fram til å komme tilbake til hverdagen, sier Ole Jonny og Tina Baanrud.

Foreldreparet ønsket å bruke nettopp denne barnehagen fordi barna trivdes der. Det er dessuten den eneste barnehagen i den lille bygda de bor i, ei bygd der barna også skal gå på skole. Med fire barn har de vært andelseiere i barnehagen i 10 år.

– Jeg hadde aldri i min villeste fantasi forestilt meg at spørsmål rundt økonomien i barnehagen skulle føre til utestengelse. Vi har alltid vært godt fornøyde med det pedagogiske opplegget og de som jobber der, sier Ole Jonny Baanrud.

Ga ikke opp å spørre

Baanrud satt i styret i barnehagen da konflikten startet høsten 2015. Han spurte hva pengene i kontantkassa ble brukt til og ba om kvitteringer. Foreldrene betalte til denne kassa. Pengene skulle gå til bursdagsfeiringer, turer og utstyr til barnehagen, men Baanrud fikk beskjed om at kvitteringene ble kastet etter ett år og kunne ikke ettergås.

Etter hvert trakk han seg fra styret, men han ga ikke opp saken. Han fant ut at ordningen med kontantkassa var brudd på barnehageloven om foreldrebetaling over maksimal pris og bokføringsloven. Revisoren for barnehagen kjente ikke til kontantkassa. Han forklarte i retten at det hadde vært over 100.000 kroner per år som ikke var med i regnskapet. Revisor anså dette som et så alvorlig forhold at han trakk seg som revisor.

Barnehagen avviklet ordningen med kontantkassa. Men saken hadde gjort forholdet mellom faren og barnehagen svært anstrengt. Forholdet til det foreldrestyrte styret ble også vanskelig.

– Det oppsto en fastlåst situasjon. Vi fjernet kontantkassa da saken kom opp. Vi hadde ryddet opp. Likevel fikk vi mange henvendelser fra faren. Saken tok altfor mye tid, både for meg og styret, uten at vi kom videre. Det gikk utover andre oppgaver i barnehagen, sier Jan Erik Olsen, daglig leder ved Myrulla barnehage.

De ansatte følte seg mistenkeliggjort.

– Jeg har aldri beskyldt noen for å ha puttet penger i egen lomme. Det jeg har påpekt er brudd på bokføringsloven og barnehageloven. Jeg sa hele tiden at de ansatte måtte holdes utenfor. Det var daglig leder og styret som valgte å involvere de ansatte, sier Baanrud.

Som autorisert regnskapsfører mener Baanrud at han har et spesielt ansvar for at lover og regler overholdes.

Ble kastet ut av barnehagen

Sommeren 2017 ble faren ekskludert som andelseier i barnehagen. Styret mente konflikten hadde nådd et nivå der det gikk ut over barnehagens drift og rykte. I vedtaket sto det at et medlem kan stenges ute hvis det har «krenket foretaket ved vesentlig mishold.» Barnehageplassen ble sagt opp med umiddelbar virkning.

– Styret syntes det var en vanskelig avgjørelse å ta, men vi måtte gjøre noe for å komme oss videre. Alle spørsmålene og henvendelsene fra Baanrud skapte konflikter og usikkerhet både blant de ansatte og foreldrene, sier nåværende styreleder i Myrulla barnehage, Camilla Valent.

Styret mente at det var grunnlag for eksklusjon.

– Vi måtte ta hensyn til de ansatte og de andre andelseierne. De krevde at styret handlet og fikk en slutt på saken. Det var mye «støy» i lokalsamfunnet. Vi var redde for barnehagens rykte og omdømme, sier Valent.

Men Glåmdal tingrett har kommet fram til at utestengelsen var ugyldig. Retten mener faren hadde rett til å foreta undersøkelser og også å varsle offentlige myndigheter og andre om den økonomiske driften.

– Viktig dom for framtida

Lou Cathrin Norreen, som er seniorrådgiver i Foreldreutvalget for barnehager, mener at dommen er viktig og prinsipiell.

Mange barnehager, og til dels også skoler, mangler profesjonalitet til å håndtere spørsmål som oppleves som vanskelige. Barnehagene har en jobb å gjøre for å bedre dialogen, sier Norreen.

Lou Cathrin Norreen

BISTÅR FORELDRE OG BARNEHAGER: Lou Cathrin Norreen er seniorrådgiver i Foreldreutvalget for barnehager. Utvalget bistår både foreldre og barnehager i spørsmål knyttet til barnets opphold i barnehage.

Hun kjenner til denne saken og flere lignende saker. Norreen er ofte i kontakt med foreldre som føler seg brysomme og kritiske når de stiller spørsmål til barnehagen. Hun opplever også at reaksjonen til de ansatte smitter over på foreldrene, og det fører ofte til konflikter også innad i foreldregruppen.

– Det er modig og utholdende å gjennomføre en rettssak. De aller fleste hadde skygget banen for lenge siden. Men det er viktig at det kommer dommer som dette. Det skal ikke være enkelt å ta fra et barn plassen i barnehage. Det kan bli justerende og veiledende for lignende saker i framtida.

Mange foreldre hun har snakket med er redde for at det skal gå utover barna og lar kritiske spørsmål ligge.

Anket ikke dommen

Myrulla barnehagen ble frikjent i kravet om oppreisning, men er dømt til å betale familien Baanrud sakskostnader på 193.750 kroner.

– Vi sitter nok begge parter med ulik oppfatning på hvorfor denne saken ble så omfattende og lei. Men vi har besluttet å ta tingrettens dom til følge. Dette av hensyn til videre drift av barnehagen og alt det innebærer, sier Jan Erik Olsen.