Hopp til innhold

Ilseng fengsel kan få nesten 200 nye plasser

Stange-ordføreren jubler allerede for flere fengeselsplasser på Ilseng. Men så langt er det bare snakk om utredning.

Ilseng

Fengselet på Ilseng i Stange blir trolig utvidet.

Foto: Jan Egil Løvbak

– Gode nyheter, sier Stange-orfører Nils A. Røhne Han mener Kriminalomsorgen og Statsbygg nå planlegger utvidelse av Ilseng fengsel i Stange. Og det skal være snakk om 200 nye plasser..

–​​ Det åpner seg utrolig store muligheter for lokalsamfunnet, regionen og kommunen både når det gjelder arbeidsplasser og samfunnsutvikling, sier ordfører i Stange, Nils A.Røhne.

Men kanskje jubler ordføreren for tidlig.

Bare utredning

– Ingenting er vedtatt, ingenting er planlagt å foreslå en gang, sier assisterende direktør Jan-Erik Sandlie i Kriminalomsorgsdirektoratet.

I følge ordfører Røhne har det vært et oppstartsmøte med Statsbgg som har fått i ansvar fra Kriminalomsorgen om å legge til rette for en betydelig utvidelse av fengselet.

Sandlie forklarer det på en annen måte.

– Vi har fått i oppdrag å utrede fengeselssituasjonen på hele Østlandet. Vi skal se på hvor det kan bygges nytt, hvor vi kan utvide eksisterende virskomhet og hvor vi kan legge ned. Det er det vi gjør nå.

Mulig å utvide

Men Sandlie sier i alle fall at det ser ut som om det er mulig å utvide virksomheten på Ilseng fengsel.

Og 200 nye plasser vil grovt regnet gi opp til 200 nye arbeidsplasser.

Det er stort behov for soningsplasser i norske fengsler

Stange-ordføreren har store forhåpninger om at planene for Ilseng blir en realitet.

– Jeg vurderer det som veldig realistisk siden vi nå har kommet så langt at faktisk Kriminalomsorgen selv har satt i gang dette planarbeidet som kommunene Hamar og Stange samarbeider med dem om

Kriminalomsorgsdirektoratet kan ikke si noe om når det skal bestemmes om det blir utbygging eller ikke.

– I framtida, sier Sandlie.