Hopp til innhold

Kan renskes for oppgaver

Forsvarsdepartementet ønsker å ribbe Forsvarets sikkerhetstjeneste for oppgaver.

Forsvarets sikkerhetstjeneste på Jørstadmoen
Foto: Montasje:Helge Carlsen / NRK

Siden i sommer har Kripos etterforsket Forsvarets sikkerhetstjenste på Jørstadmoen for mulig ulovlig overvåking. Sikkerhetstjenesten var mistenkt for ulovlig overvåking av blant annet slottet og flere departementer.

LES: - Meget alvorlig og betenkelig og Også kongen kan ha vært overvåket

Men samtidig mens etterforskningen pågikk la Forsvarsdepartementet frem et forslag om å ribbe sikkerhetstjenesten for arbeidsoppgaver.

- Underlig

Tillitsvalgt Tonje Haugen i Offisersforbundet reagerer kraftig på både timingen og innholdet i forslaget.

Tonje Haugen

Tonje Haugen, tillitsvalgt i offiserforbundet.

Foto: Arne Sørenes / NRK

- Jeg synes det er underlig at de sender ut et forslag om dette på høring, før de har hørt hva Kripos har konkludert med i etterforskningen. Jeg ville tro at de ønsket å se på resultatet av etterforskningen før de fjerner ansvar og oppgaver fra oss, sier Haugen.

Denne uka avslutta Kripos sin etterforskning av Forsvarets sikkerhetstjeneste.

Men samtidig som etterforskninga pågikk i høst, la Forsvarsdepartementet frem et forslag til ny instruks for Forsvarets sikkerhetstjeneste.

Mister ansvar

Instruksen, som nå er ute til høring, legger opp til å fjerne enn rekke arbeidsoppgaver fra sikkerhetstjenesten.

I Offisersforbundet reagerer de på at den nye instruksen ble lagt frem før resultatet av Kripos-etterforskningen er kjent. Men Tonje Haugen ønsker ikke å si om hun tror det er en sammenheng mellom etterforskningen og den mulige vingeklippingen av sikkerhetstjenesten.

- Det kan jeg bare spekulere i. Men det som er klart, er at dersom forslaget blir vedtatt, så innebærer det å flytte ansvar og oppgaver vekk fra Forsvarets sikkerhetstjeneste, sier Haugen.

Avviser kritikken

I Forsvarsdepartementet avviser de kritikken som kommer fra Offisersforbundet. Ifølge departementsråd Erik Lund-Isaksen har Kripos-etteforskningen ingen ting med den nye instruksen for sikkerhetstjenesten å gjøre.

- Det er ingen sammenheng mellom det vi har bedt politiet å undersøke som mulige straffbare forhold, og det alminnerlige arbeidet vi har gjort rundt Forsvarets sikkerhetstjeneste og deres rolle, sier departementsråden.

- Nødvendig endring

Lund-Isaksen sier det uavhengig av etterforskningen var nødvendig å gjennomgå oppgavene til sikkerhetstjenesten.

- Vi må være helt sikre på at en organisasjon som Forsvarets sikkerhetstjeneste har et tydelig rammeverk som gir dem den riktige rollen. Dette er jo organisasjoner som vi ikke skal leke med. Folk skal vite at de er under betryggende kontroll, sier Lund-Isaksen.

Statsadvokat Petter Mandt har foreløpig ikke ønska å kommentere hva som er kommet frem i etterforskningen.

Flere saker fra Innlandet