Kan overta alle anker i terrorsaken

Alle anker i terrorsaken kan bli flyttet til Eidsivating lagmannsrett i Hamar fordi Borgarting kan være inhabil.

Hamar tinghus

Hamar tinghus.

Foto: Linda Vespestad / NRK

– Jeg fikk en uformell henvendelse om dette på telefon i går kveld, sier lagmann Torolv Groseth ved Eidsivating lagmannsrett.

Fornærmet og inhabil

En av dommerne i Borgarting lagmannsrett ble skadet i terrorangrepet i Oslo 22. juli, mens sønnen til en annen ansatt ble skutt på Utøya (han overlevde). Både dommeren og den andre ansatte er derfor fornærmet i saken, og Aftenposten skriver at en anke i terrorsaken derfor kan bli flyttet en annen lagmannsrett.

– Det naturlige valget da vil bli Eidsivating lagmannsrett i Hamar, sier førstelagmann ved Borgerting lagmannsrett, Ola Dahl til avisa.

Eidsivating lagmannsrett kan bli ankedomstol allerede i neste uke, og lagmann Torolv Groseth sier til NRK at han fikk en uformell henvendelse om saken fra førstelagmann Dahl i går kveld.

– Jeg er i retten i Gjøvik i hele dag, men vil gripe saken igjen i kveld, sier Groseth i en pause i rettsforhandlingene.

– Overtar alle ankesaker

Saken gjelder i første omgang ikke en eventuell ankebehandling i saken mot terrorsiktede, men alle anker fram mot det tidspunktet selve terrorsaken kommer opp i Oslo tingrett. I morgen blir Behring Brevik framstilt i et nytt fengslingsmøte hvor Oslo tingrett skal bestemme om han fortsatt skal sitte i isolert varetekt. Sier tingretten ja til politiets begjæring, og siktede anker, kan det bli Eidsivating som behandler anken.

– Det Borgarting må ta stilling til, er om de er inhabile til å behandle saken. Hvis de kommer til at de er inhabile, så gjelder det hele saken, og alle forhold, ikke bare selve ankesaken når den skal opp, men saken som sådan. Først og fremst så blir det å behandle anker som kommer inn i forbindelse med fengslinger, begjæringer fra forsvarer og bistandsadvokater, sier lagmann Torolv Groseth.

– Hamar et naturlig valg

Loven sier at det skal foretas en individuell vurdering om det foreligger spesielle omstendigheter som kan svekke tilliten til at den enkelte dommer treffer en upartisk avgjørelse.

Aftenposten skriver: – Høyesterett har slått fast at dersom en dommer ved en domstol er part i en sivil sak, vil de andre dommerne også være inhabile. Dersom dommerne ved Borgarting lagmannsrett blir funnet inhabile, må ankesaken dermed føres for en annen lagmannsrett.

Førstelagmann Dahl opplyser at det naturlige valget da vil bli Eidsivating lagmannsrett i Hamar. Spørsmålet om inhabilitet kan tidligst være aktuelt å diskutere i neste uke.

Hamar Tinghus

Eidsivating lagmannsrett kan få det travelt i tida framover.

Foto: Ola Bjørlo Strande / NRK