Tiltalt for grov vanskjøtsel av husdyr for andre året på rad

En bonde fra Engerdal er på nytt tiltalt for vanskjøtsel av husdyr etter funn av død lama. Han ble sist vinter dømt til fengsel for omfattende dyremishandling.

16 lamaer på gården i Engerdal ble vanskjøttet til de døde.

Etter at bonden fra Engerdal ble dømt til fengsel for vanskjøtsel av lamaene sine, er han på nytt tiltalt for dyremishandling.

Foto: Ole Martin Sponberg

Lama på gård

Lamabonden hadde totalt 42 lamaer

Foto: Ole Martin Sponberg / NRK

Den ene rettssaken følger i kjølvannet av den andre mot bonden i Engerdal. I mars i fjor ble han dømt til 36 dagers fengsel etter at det hadde blitt funnet 18 ihjelsulta husdyr på gården hans, 16 lamaer og to sauer.

Retten slo fast at bonden hadde opptrådt grovt uaktsomt. Dyrene hans hadde dødd av mangel på vann og på grunn av fór med for dårlig kvalitet.

Tiltalt på nytt

Nå har politiet på nytt tiltalt ham for brudd på dyrevelferdsloven. Ifølge hans forsvarer, advokat Jens Morten Nesseth, er han tiltalt for ikke å ha gitt sine sauer og lamaer tilstrekkelig foring, renhold og tilsyn i mars i fjor.

Bare et par uker etter at den fellende dommen mot bonden ble avsagt, gikk Mattilsynet og politiet på nytt til aksjon på gården hans på bakgrunn av et tips. Det ble igjen funnet en død lama inne i fjøset, og obduksjonen viste at dyret var dehydrert og avmagra.

Den hadde fått for lite mat over tid, fastslo Mattilsynet. Samtidig ble det oppdaga flere sauer som riktignok var i live, men svært avmagra.

Kan miste all rett til å ha husdyr

I den forrige dommen ble mannen fradømt retten til å holde lamaer som husdyr. De nye straffbare forholdene skal ha skjedd før denne dommen ble rettskraftig, slik at han på gjerningstidspunktet fortsatt hadde lovlig adgang til å ha lamaene. Etter at dommen ble rettskraftig avvikla han deler av dyreholdet, og det er ikke lenger lamaer på gården.

Påtalemyndigheten har varsla at de vil be om at mannen fradømmes all rett til å ha husdyr.

Rettssaken mot bonden starter i Nord-Østerdal tingrett 13.januar.