Kan ha sløst bort 230 000 kroner

Hamar kommune vant budrunden på et hus etter å ha budt 275 000 kroner mer enn det forrige budet, skriver Hamar Arbeiderblad.

Hamar rådhus

Hamar kommune la inn et bud som gjorde at de sikret seg en enebolig til 3,5 millioner kroner.

Foto: Hamar kommune

En familien hadde lagt inn et bud på 3,25 millioner kroner på en enebolig i Hamar etter at huseier ønsket minst 3,27 millioner kroner, skriver Hamar Arbeiderblad.

Ole Jonny Eriksen

– Vi har fulgt normale prosedyrer i denne budrunden, sier Ole Jonny Eriksen til Hamar Arbeiderblad.

Foto: Anette Strand Sletmoen / NRK

Samme dag kommer det et bud fra Hamar kommune på 3,5 millioner kroner, og noe huseier takker ja til. Altså hele 275 000 kroner over budet som allerede lå inne.

Siden huseier hadde signalisert at han ønsket 3,27 millioner kroner kan det tyde på at kommunen brukte 230 000 kroner mer i budrunden enn de trengte, skriver Hamar Arbeiderblad.

Kommunen mener de har gjort alt etter boka.

– Vi har fulgt normale prosedyrer, og handlet innen de fullmaktene vi har. I dette tilfelle la vi gjorde vi det av strategiske årsaker. Det var en bolig som var veldig tilpasset et behov vi hadde. Jeg kjenner ikke til dette motbudet, sier fungerende leder for teknisk avdeling i Hamar kommune, sier Ole Jonny Eriksen til Hamar Arbeiderblad.